Спiвробiтники

Штатний розклад кафедри включає 19 осіб, в тому числі 6 професорів, п’ятеро з яких є докторами наук, 6 доцентів, 6 старших викладачів та 1 асистент.

Валентин Олександрович Філатов

Валентин Олександрович Філатов

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту, завідувач кафедри штучного інтелекту (ШІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Наталія Володимирівна Рябова

Наталія Володимирівна Рябова

Кандидат технічних наук, доцент, виконуюча обов’язки завідувача кафедри штучного інтелекту (ШІ) Харківського національного університета радіоелектроніки (ХНУРЕ).