Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін
кафедри штучного інтелекту

122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

Ступінь бакалавра
1. Технології СУБД Oracle
2. Сучасні хмарні технології
3. Методи Data Mining в системах кібербезпеки
4. Системи інтелектуальної обробки природно-мовної інформації
5. Інтелектуальний аналіз даних у середовищах SCILAB/MATLAB
6. Бізнес-планування
7. Комерціалізація інтелектуальних систем
8. Корпоративні портали і Wеb 2.0 (Wiki)
9. Методи пошуку та оптимізації
10. Інтелектуальні методи технічного аналізу
11. Інформаційна архітектура: ергономіка бізнес-застосувань

122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології.
Спеціалізація – Системи штучного інтелекту.

Ступінь магістра

1. Фрактали та хаос в інтелектуальному аналізі даних
2. Онтологічний інжиніринг
3. Додаткові глави дискретної математики

122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

Ступінь PhD
Моделі та структури баз даних і знань в інтелектуальних інформаційних системах

зберегти цю сторінку в PDF