Про кафедру

Навчання

Кафедра готує студентів за трьома кваліфікаційними рівнями: бакалавра за напрямом 6.050101 Комп’ютерні науки; спеціаліста, магістра за спеціальністю 7.05010104, 8.05010104 Системи штучного інтелекту (СШІ).

Бакалавр набуває кваліфікацію спеціаліста з інформаційних технологій, спеціаліст завершує університет інженером з автоматизованих систем керування виробництвом, магістри отримують дипломи аналітиків комп’ютерних систем. Спеціальність з новою назвою існує з 2011 року і є прямою спадкоємицею спеціальності Інтелектуальні системи прийняття рішень (ІСПР), відкритої в 1995 році.

Навчальний план спеціальності ІСПР/СШІ (перелік, назви, теми та обсяги курсів в годинах і кредитах) був розроблений в результаті довгострокового співробітництва провідних викладачів кафедри з європейськими університетами. Він відповідає європейським стандартам, узгоджений з міністерствами освіти України та Фінляндії, а також з усіма університетами-партнерами, містить, окрім українських навчальних кредитів, також європейські ECTS кредити. Це дозволяє полегшити студентам вступ до європейських університетів для продовження освіти та забезпечити перезарахування опанованих в українському виші дисциплін під час продовження навчання, а також гарантувати влаштування на роботу в Україні і за кордоном.

Викладачі кафедри проходять стажування за кордоном. Для читання лекцій за фахом СШІ використовуються сучасні підручники, наукові публікації, курси. Пряме використання передових джерел виключає відставання, плутанину в термінах або невірне трактування матеріалу.

Студенти СШІ мають можливість брати участь у міжнародних студентських наукових та навчальних програмах, обмінах, а також отримати, як доповнення до державного диплома України, диплом Master of Science європейського зразка (у Фінляндії, Швеції та інших країнах ЄС) за програмами Mobile Technology and Business та Media Technology, і продовжити навчання в цих країнах для набуття ступеня Philosophy Doctor або працювати в європейських IT-компаніях на престижних посадах.

Співпраця з європейськими університетами

Більш ніж п’ятнадцять років активно розвивається програма співпраці з університетом Ювяскюля (Фінляндія). Головними напрямами спільної діяльності є наукове співробітництво, стажування студентів кафедри ШІ в Фінляндії, навчання в аспірантурі університету-партнера, студентські обміни, проведення спільних методичних семінарів, співробітництво в межах спільних проектів, що фінансуються Європейським Союзом.
З 2000 року по 2005 рік на кафедрі ШІ проводились студентські обміни з університетом Ювяскюля та Vrije Universiteit Амстердама. В результаті обмінів більш ніж 70 студентів кафедри отримали разом з українським магістерський диплом західного зразка. 23 з них отримали за кордоном ступінь доктора наук.
В 2011 році програма обміну відновлена для магістрів та спеціалістів і фахівців ІСПР/СШІ, що продемонстрували високі академічні та наукові результати, відкрита можливість безкоштовного навчання в магістратурі університету Ювяскюля в рамках програми Moble Technology and Business. Програма навчання у Фінляндії розрахована на два академічних роки, однак для студентів ІСПР/СШІ підготовка та участь в ній починається ще в ХНУРЕ.

Студенти кафедри штучного інтелекту беруть участь в українсько-французькій навчальній програмі European Virtual Venture, що є унікальною для України. Партнерами наших студентів за програмою є старшокурсники французького університету ITIN (ecole superieure publique d’informatique, de reseaux et systemes d’information), розташованого в Сержі. Мета програми – спільна робота міжнародних груп студентів над бізнес-планами за європейськими стандартами для відібраних за результатами конкурсу власних інноваційних продуктів або послуг у галузі сучасних інтелектуальних інформаційних технологій. Наприкінці навчання спільні українсько-французькі групи студентів у режимі телеконференцій захищають розроблені бізнес-плани власних ІТ-продуктів перед міжнародною комісією, до складу якої входять викладачі обох університетів-партнерів та представники ІТ-компаній як України, так і Франції. Найкращі проекти рекомендуються до впровадження. Подібні програми покликані підтримати створення венчурних підприємств в рамках концепції студентських бізнес-інкубаторів.

В 2011 році підписаний договір про співробітництво з Остфальським університетом прикладних наук (Німеччина). В межах співробітництва плануються студентські обміни, а також навчально-наукові візити студентів і аспірантів СШІ в університет Остфалії.

Наука та міжнародне співробітництво

Кафедра штучного інтелекту веде активну наукову діяльність за такими напрямками:

 • дослідження та розробка загальної концепції та принципів побудови розподілених інтелектуальних мережевих інформаційних систем з підтримкою семантичного пошуку, обробки та інтеграції даних, інформації і знань;
 • методологія побудови інтелектуального інформаційного середовища, що базується на хмарних обчисленнях;
 • дослідження та розробка основних методів та моделей побудови систем розподіленого штучного інтелекту;
 • дослідження і розробка методів і моделей подання знань у розподілених інтелектуальних мережевих системах на основі онтологічного підходу;
 • розробка методів, моделей і алгоритмів інтелектуального пошуку та обробки інформації, зокрема природно-мовної, в розподілених мережевих середовищах та Інтернет-просторі;
 • методи і моделі обчислювального інтелекту. Адаптивні нейро-, фазі-системи.

Вчені кафедри проходять стажування в закордонних університетах в рамках європейських проектів та двосторонніх угод і плідно співпрацюють з провідними європейськими вченими у пріоритетних напрямках штучного інтелекту. Наукові результати, отримані вченими кафедри, дозволяють створювати ефективні компоненти інтелектуальних систем та складні системи прийняття рішень, які використовуються в різних галузях і відповідають світовому рівню, що підтверджено численними міжнародними публікаціями, в тому числі спільними, запрошеннями на міжнародні конференції світового рівня та запрошеннями провідних професорів кафедри читати лекції в університетах Фінляндії, Франції, Німеччини та Нідерландів.

Високий рівень наукової і методичної підготовки співробітників кафедри визнаний в світі. Підтвердженням цього є забезпечення фінансування з державного фонду фундаментальних досліджень при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України на виконання проекту з розробки онтологічного Web-порталу для менеджменту національних освітніх та наукових ресурсів; фінансова підтримка Європейською Комісією (програми TEMPUS) спільних європейських проектів з розробки нової схеми підготовки магістрів (1999-2001) та з розробки новітньої технології забезпечення прозорості акредитації університетів (2007-2008), які виконувалися у складі міжнародного консорціуму університетів Фінляндії, Греції, Іспанії та Франції.

Поданий кафедрою ШІ міжнародний проект, спрямований на підвищення якості освіти в Україні, Towards Trust in Quality Assurance Systems (TRUST), профінансований програмою TEMPUS (Транс’європейська програма мобільності для навчання в університетах) у 2011 р.

Метою виграного проекту є підтримка реформування українських вишів завдяки впровадженню загальної, інноваційної, політично нейтральної Екосистеми, яка гарантує взаєморозуміння і довіру між різними учасниками національних і міжнародних систем якості, а також гарантує ухвалення незаангажованих рішень і висновків у процесах забезпечення якості освіти. Пропонований проект також забезпечить організаційну, інформаційну та технічну підтримку контекстно-залежної системи забезпечення якості освіти, заснованої на «трикутнику знань»: освіта – дослідження – інновації.

Тривалість проекту – 3 роки. Загальний бюджет – 886997 євро. Початок робіт за проектом – 15 жовтня 2011.

Аспірантура та докторантура за спеціальностями:

 • 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту,
 • 05.13.06 – інформаційні технології.

Наукові керівники:

 • Є.В. Бодянський, д.т.н., професор;
 • М.Д. Борячок, д.т.н., професор;
 • А.М. Гвоздинський, к.т.н., професор;
 • Є.І. Кучеренко, д.т.н., професор;
 • Н.В. Рябова, к.т.н., доцент;
 • В.Я. Терзіян, д.т.н., професор;
 • В.О. Філатов, д.т.н., професор;
 • Л.Е. Чала, к.т.н., доцент;
 • О.В. Вітько, к.т.н., доцент;
 • О.Ю. Шевченко, к.т.н., доцент.

зберегти цю сторінку в PDF