Про факультет

Загальні відомості

На факультеті працює 124 викладачі (68 кандидатів наук та доцентів, 31 доктор наук, професор) та навчається 1100 студентів. У 1966 році Харківський інституті гірничого машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки реорганізувався у Харківський інститут радіоелектроніки, і на його базі були сформовані 6 факультетів, у тому числі факультет автоматики та приладобудування. Пізніше він був перейменований у факультет систем керування. У 1995 р. факультет отримав свою сучасну назву. Зараз він об’єднує 5 кафедр: інформаційно-управляючих систем (ІУС), медіасистем і технологій (МСТ), програмної інженерії (ПІ), системотехніки (СТ), штучного інтелекту (ШІ).

Навчання

Факультет готує фахівців за трьома напрямами освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра:

6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» (7.05150101, 8.05150101 – «Технології друкованих видань», 7.05150103, 8.05150103- «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв», 8.05150102 – «Технології електронних мультимедійних видань»);

6.050101 «Комп’ютерні науки» (7.05010101, 8.05010101 – «Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)», 7.05010102, 8.05010102 – «Інформаційні технології проектування», 8.18010013 – «Управління проектами», 7.05010103, 8.05010103 – «Системне проектування», 7.05010104, 8.05010104 – «Системи штучного інтелекту»);

6.050103 «Програмна інженерія» (7.05010301, 8.05010301 – «Програмне забезпечення систем», 7.05010302, 8.05010302 – «Інженерія програмного забезпечення»)

На факультеті існує понад 15 студентських наукових гуртків. Вже 14 років студенти факультету беруть активну участь у командних і особистих першостях, в олімпіадах з комп’ютерних наук та  програмування (як всеукраїнських, так і міжнародних), де неодноразово перемагають або посідають призові місця.

На факультеті функціонує 12 сучасних проблемно-орієнтованих лабораторій. Студенти проходять стажування за кордоном, укладаються договори про обмін студентами (у Нідерландах, Фінляндії, Росії, Англії, Франції, Німеччині, Швеції, Угорщині, Польщі) за програмами провідних університетів світу. Студенти з країн далекого зарубіжжя проходять магістерську підготовку за спеціальностями факультету. Викладання ведеться російською, українською та англійською мовами.

Наука та міжнародне співробітництво

За останні десять років викладачі та науковці факультету опублікували 2755 статей і доповідей, видали 55 монографій та підручників. Підготовлено 86 кандидатів і докторів наук.

Налагоджено тісну співпрацю з компаніями-лідерами світової IT-індустрії, серед яких EPAM SystemsNIX SolutionsMicrosoft UkraineSigma UkraineVData GmbhIBM. Учені підтримують наукові зв’язки та виконують спільні проекти з науковцями з багатьох країн світу. Висока якість навчання забезпечується не тільки сучасною матеріально-технічною базою, висококваліфікованими викладацькими кадрами, але й широкими міжнародними зв’язками, які дають можливість студентам, аспірантам та викладачам навчатися і стажуватися у провідних університетах світу.

зберегти цю сторінку в PDF