Тетяна Володимирівна Коробкіна

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, керівник центру гендерної освіти
Тетяна Володимирівна Коробкіна

3 поверх, ауд. 364

+38 (057) 702-14-65

philos@kture.kharkov.ua

Освіта

Закінчила відділення психології Харківського державного університету ім. О.М. Горького та аспірантуру на кафедрі філософії цього університету.

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію «Феномен цілісності свідомості як можлива об’єктивна основа інтуїції» за спеціальністю філософські проблеми природознавства.

Навчальна робота

Автор методичних рекомендацій з курсів психологія і педагогіка вищої школи, навчального посібника «Соціальна психологія». Розробила і читає авторські курси соціальна психологія, психологія і педагогіка вищої школи.

Наукова робота

Наукові інтереси: психологічні проблеми творчої діяльності, філософські та психологічні аспекти феномена інтуїції, соціальна і гендерна психологія, гуманістичний напрямок в психологічному консультуванні, культурологічні та психологічні аспекти батьківства, філософські та психологічні аспекти інклюзивної освіти.


Публікації та патенти

Має низку наукових публікацій, серед яких: «Личности и субличности в контексте информационной цивилизации» (2012), «Деконструкция феномена отцовства в связи с трансформациями нормативной маскулинности» (2011), «Гендерний аспект проблеми зайнятості жінок у сучасному суспільстві» (2012).