Покровський Анатолій Миколайович

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

Закінчив ХТУРЕ за фахом – комп’ютерні та інтелектуальні системи й мережі й аспірантуру на кафедрі філософії за фахом – філософська антропологія, філософія культури.
В 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Відтворення людини- маси в умовах техногенної цивілізації».
З 1998 р. працював на кафедрі філософії стажистом-дослідником. Після закінчення аспірантури – асистентом, ст. викладачем, доцентом.

Навчальна робота

Читає курси: філософія, соціологія, історія науки і техніки, філософські проблеми наукового пізнання, філософія й методологія сучасної науки (для аспірантів).

Наукова праця

Область наукових інтересів – проблема існування людини в умовах техногенної цивілізації; дисфункциональность актуальної соціокультурної системи.


Публікації та патенти

Має більше 30 наукових та методичних публікацій, серед яких - «К проблеме концептуальной разобщённости оснований социогуманитарного знания» (2016), «К вопросу о противостоянии инжинирингового и концептуализирующего подходов в развитии социогуманитарного знания» (2017), «Проблема культурных трансформаций в процессе становления информационного общества» (2017).