Ольга Сергіївна Митцева

Старший викладач кафедри філософії Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ольга Сергіївна Митцева

+38 (057) 70 21 465

olha.myttseva@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-3398-2982

Освіта

Закінчила дефектологічний факультет Уральського державного педагогічного університету, факультет психології Харківського державного університету.

Працювала викладачем кафедри дефектології Харківського обласного інституту удосконалення вчителів.

З 1998 р. працює асистентом, старшим викладачем кафедри філософії.

Навчальна робота

Читає курси: педагогіка вищої школи; імідж сучасного спеціаліста.

Наукова робота

Область наукових інтересів – психологія особистості, сімейна психологія та психотерапія, психологія спілкування, кофліктологія.

Суспільна та міжнародна діяльність

Керівник студентського гуртка «Проблеми сучасної психології».


Публікації та патенти

Має ряд публікацій, серед яких – «Психологічні основи викладання курсу «Православна культура Слобожанщини» (2011), « Невербальні комунікації в умовах інформаційного суспільства» (2011).