Оксана Олегівна Жидкова

старший викладач кафедри філософії, фахівець з проблем гендерної політики в освітньому процесі
Оксана Олегівна Жидкова

3 поверх, ауд. 364

+38 (057) 702-14-65

philos@kture.kharkov.ua

Освіта

Закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за фахом інженер-системотехнік. Закінчила аспірантуру на кафедрі філософії Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю філософія науки.

З 1992 р. працювала на кафедрі філософії ХНУРЕ завідуючою учбово-методичним кабінетом. Зараз на посаді старшого викладача кафедри філософії.

Навчальна робота

Веде семінарські заняття з курсу філософії. Читає курс з інформатизації суспільства. З 2012 року працює в центрі гендерної освіти ХНУРЕ.

Наукова робота

Наукові інтереси: проблеми адаптації особистості в умовах інформаційного суспільства; філософські та соціологічні аспекти взаємодії людини та інформаційного середовища; гендерні аспекти проблеми зайнятості жінок у сучасному суспільстві; проблеми насильства в сучасному суспільстві.


Публікації та патенти

Має низку наукових публікацій, серед яких: «Особливості синергетичного світорозуміння у становленні сучасної концепції розвитку» (2007), «Роль массовых коммуникаций в условиях становления информационного общества» (2008), «Проблемы взаимодействия человека и информационной среды» (2010), «Роль и место гуманитарных дисциплин в системе высшего технического образования» (2011 у співавт. з Дашенковою Н.М.), «Развитие информационного общества и изменения в системе субъективности» (2011 у співавт. з Дашенковою Н.М.), «Гендерний аспект проблеми зайнятості жінок у сучасному суспільстві» (2012 у співавт. з Т.В. Коробкіною).