Оксана Олегівна Жидкова

старший викладач кафедри філософії, фахівець з проблем гендерної політики в освітньому процесі і соціальних проблем комп'ютерної революції
Оксана Олегівна Жидкова

3 этаж, ауд.364

+38(057)702-14- 65

d_philosophy@nure.ua

Освіта

Закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за фахом «інженер-системотехнік». Закінчила аспірантуру на кафедрі Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю «Філософія науки».

З 1992 р працювала на кафедрі філософії ХНУРЕ завідуючої навчально-методичним кабінетом. Зараз займає посаду старшого викладача кафедри філософії.

Навчальна робота

Веде лекційні та семінарські заняття з курсу «Філософія», «Інформаційне суспільство». З 2010 р працює в соціально-психологічній службі кафедри філософії. Практичний соціолог, фахівець з проведення соціологічних опитувань. З 2012 р працює також, в центрі гендерної освіти

Наукова робота

Наукові інтереси: проблеми адаптації особистості в умовах інформаційного суспільства; філософські та соціологічні аспекти взаємодії людини та інформаційного середовища; гендерні аспекти проблеми зайнятості жінок в сучасному суспільстві; проблеми насильства в сучасному суспільстві; проблеми сучасної системи освіти


Публікації та патенти

Має ряд наукових публікацій, серед яких: «IT-технологии как средство расширения возможностей женщин в информационном обществе» (2012), «Гендерный аспект проблемы занятости женщин в современном обществе»(2012), «Зміна процесів ідентифікації та само ідентифікації  особистості в інформаційному суспільстві» (2013), «Відкрита освіта: зміна парадигми в умовах інформатизації суспільства» (2014), «Гендерна освіта як необхідна складова вдосконалення системи вищої освіти» (2014), «Этико- правовые аспекты обеспечения информационной безопасности личности» (2016, у співавт. с Турутою О.В.)