Оксана Олегівна Жидкова

Старший викладач кафедри філософії Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), фахівець з проблем гендерної політики в освітньому процесі і соціальних проблем комп'ютерної революції.

Освіта

Закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю інженер-системотехнік. Закінчила аспірантуру на кафедрі Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю філософія науки.

З 1992 р. працювала на кафедрі філософії ХНУРЕ завідуючою навчально-методичним кабінетом. Зараз обіймає посаду старшого викладача кафедри філософії.

Навчальна робота

Проводить лекційні та семінарські заняття з філософії та інформаційного суспільства. З 2010 р. працює в соціально-психологічній службі кафедри філософії. Практичний соціолог, фахівець з проведення соціологічних опитувань. З 2012 р. працює також, в центрі гендерної освіти.

Наукова робота

Наукові інтереси: проблеми адаптації особистості в умовах інформаційного суспільства; філософські та соціологічні аспекти взаємодії людини та інформаційного середовища; гендерні аспекти проблеми зайнятості жінок в сучасному суспільстві; проблеми насильства в сучасному суспільстві; проблеми сучасної системи освіти


Публікації та патенти

Має ряд наукових публікацій, серед яких: «IT-технологии как средство расширения возможностей женщин в информационном обществе» (2012), «Гендерный аспект проблемы занятости женщин в современном обществе»(2012), «Зміна процесів ідентифікації та самоідентифікації  особистості в інформаційному суспільстві» (2013), «Відкрита освіта: зміна парадигми в умовах інформатизації суспільства» (2014), «Гендерна освіта як необхідна складова вдосконалення системи вищої освіти» (2014), «Этико-правовые аспекты обеспечения информационной безопасности личности» (2016, у співавт. з Турутою О.В.)