Лідія Анатоліївна Тіхонова

Кандидат філософських наук, професор кафедри філософії Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Лідія Анатоліївна Тіхонова

+38 057 70 21 465

lidiia.tikhonova@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-3954-0250

Освіта

Закінчила економічний факультет і аспірантуру на кафедрі соціально-політичної теорії Харківського державного університету. У 1987 році захистила кандидатську дисертацію.
З 1981 р працює в ХНУРЕ на кафедрі політології, потім – на кафедрі філософії на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора.

Навчальна робота

Викладає курси: філософія, політологія, політичні проблеми сучасного суспільства.

Наукова робота

Сфера наукових інтересів – філософські проблеми соціально-політичних трансформацій в сучасному суспільстві.


Публікації та патенти

Має понад 50 наукових та методичних публікацій. Серед останніх - статті: «Соціально-політичні трансформації в інформаційну епоху: свобода і безпека людини як пріоритети розвитку» (2015), «Глобалізація та інформаційні чинники трансформації держави» (2016), «Політичні трансформації в інформаційну епоху: універсалізм VS партикуляризму» (2016) «Інформаційні та глобалізаційні фактори трансформації сучасної держави» (2016), «Управляємість і стихійність як проблеми розвитку демократії в умовах інформаційного суспільства» (2017), «Політико-владні зміни в інформаційну епоху» (2017); монографії (у співавторстві): «Проблеми трансформації ідентичності у процесах глобалізації суспільства» (2015), «Філософські проблеми соціокультурних трансформацій в інформаційну епоху» (2017); навчальний посібник «Політологія» (2014).