Лідія Анатоліївна Тіхонова

кандидат філософських наук, професор кафедри філософії Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Лідія Анатоліївна Тіхонова

+38 057 70 21 465

philos@kture.kharkov.ua

Освіта

Закінчила економічний факультет і аспірантуру на кафедрі соціально-політичної теорії Харківського державного університету. У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію.

З 1981 р. працює в ХНУРЕ на кафедрі політології, потім – на кафедрі філософії на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора.

Навчальна робота

Викладає курси: політологія, політичні проблеми сучасного суспільства.

Наукова робота

Сфера наукових інтересів – соціально-політичні трансформації в демократичному суспільстві.


Публікації та патенти

Має понад 40 наукових і методичних публікацій. Серед останніх статті – «Трансформация ценностных ориентаций личности в процессе перехода к постиндустриальному обществу» (2007), «Проблеми соціальної адаптації до інноваційних змін сучасного інформаційного суспільства» (2008), розділи монографій «Зміни ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді у сфері культури та вільного часу» (2009), «Демократичні перетворення в Україні в умовах формування інформаційного суспільства» (2009), «Самоидентификация как составляющая адаптации личности к новым условиям информационного общества» (2010), «Проблеми формування політичної ідентичності сучасного українського суспільства» (2011), «Особливості формування політичної та національно-цивілізаційної ідентичності українського суспільства» (2011), «Социальная адаптация личности в информационном обществе» (2011).