Коробкіна Тетяна Володимирівна

Кандидат філософських наук, професор кафедри філософії Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЭ), керівник Центру гендерної освіти.
Коробкіна Тетяна Володимирівна

3 етаж, ауд. 364

+38 (057) 702-14-65

tatyana.korobkina@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-6002-7983
Google Scholar

Освіта

Закінчила відділення психології Харківського державного університету ім. А.М. Горького і аспірантуру на кафедрі філософії цього вишу.

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію “Феномен інтуїції. Філософсько-методологічний аналіз” за фахом «філософські проблеми природознавства».

Учбова робота

Автор навчального посібника і методичних рекомендацій з курсу “Соціальна психологія”, методичних рекомендацій з курсів “Психологія і педагогіка вищої школи”, “Гендерна психологія”, інші. Розробила і читає авторські курси “Соціальна психологія і конфліктологія”, “Психологія управління”, “Психолого-педагогічні проблеми науково-педагогічної діяльності”.

Наукова робота

Наукові інтереси: філософська антропологія, психологічні проблеми творчої діяльності, філософські і психологічні аспекти феномену інтуїції, соціальна і гендерна психологія, гуманістичний і екзистенціальний напрям в психологічному консультуванні, філософські і психологічні аспекти інклюзивноЇ освіти.


Публікації та патенти

Автор 2 монографій (одна в співавторстві), навчального посібника, виданого під грифом МОН України. Брала участь в роботі багатьох наукових міжнародних конференцій. Має більше 50 публікацій в міжвузівських наукових збірках, журналах і інших українських і зарубіжних виданнях, серед яких : "Методологія осмислення теми "Соціальні структури сучасного  суспільства"  у суспільствознавчих курсах вишів", "Концепція інтегрального підходу Кена Уілбера", "Концепція "розвитку віри" Джеймса Фаулера і стадії розвитку Кена Уілбера",«Psychological theory of K. Pogers and V. Francle: philosophical and anthropological bases».