Галина Геніївна Старікова

кандидат філософських наук, доцент
Галина Геніївна Старікова

+38 (057) 70 21 465

philos@kture.kharkov.ua

Освіта

Закінчила Харківське музичне училище за фахом – теорія музики, Харківський державний університет за фахом – психологія, аспірантуру на кафедрі філософії ХНУРЕ за спеціальністю – гносеологія, онтологія, феноменологія.

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію «Природа та гносеологічні функції особистісного неявного знання».

З 1989 р. працює асистентом, потім старшим викладачем, доцентом кафедри філософії ХНУРЕ.

Навчальна робота

Читає курси: філософія, соціологія, політологія, загальна психологія, імідж сучасного спеціаліста.

Наукова робота

Галузь наукових інтересів – неусвідомлені компоненти пізнавального процесу.

Громадська та міжнародна діяльність

Керівник студентського наукового гуртка з філософії.


Публікації та патенти

Має понад 20 публікацій. Серед останніх – статті: «Интерпретация: новый подход к истории феномена» (2007), «Проблема «язык и действительность»: гуманитарный и естественнонаучный подходы» (2007), «Понятие и феномен виртуальности в современной философии» (2008), «Проблема референции познаваемых объектов в современной культуре» (2009), «Современные методы исследования когнитивной дихотомии «объективное-субъективное»» (2010), «Проблема идентичности в условиях культурно-цивилизационной дуальности» (2011).