Галина Геньївна Старікова

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

Закінчила Харківське музичне училище за спеціальністю теорія музики, Харківський державний університет за спеціальністю – психологія, аспірантуру на кафедрі філософії ХНУРЕ за спеціальністю – гносеологія, онтологія, феноменологія.

У 2001 г. захистила кандидатську дисертацію «Природа и гносеологічні функції особистісного неявного знання».

С 1989 г. працює асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри філософії ХНУРЕ.

Учбова робота

Викладає курси: філософія, соціологія, політологія, загальна психологія, імідж сучасного спеціаліста, філософські проблеми наукового пізнання, логіка.

Наукова робота

Сфера наукових інтересів – позасвідомі компоненти пізнавального процесу.

Суспільна і міжнародна діяльність

Керівник студентського наукового гуртка з філософії.


Публікації та патенти

Область наукових інтересів – позасвідомі компоненти пізнавального процесу. Має більш 20 публікацій. Серед останніх – статті «Интерпретация: новый подход к истории феномена» (2007), «Проблема «язык и действительность»: гуманитарный и естественнонаучный подходы» (2007), «Понятие и феномен виртуальность в современной философии» (2008), «Проблема референцией познаваемых объектов в современной культуре» (2009), «Современные методы исследования когнитивной дихотомии «объективное-субъективное»» (2010), «Проблема идентичности в условиях культурно- цивилизационной дуальности» (2011), «Имплицитные составляющие естественного языка».