Олена Анатоліївна Бакаленко

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії.
Олена Анатоліївна Бакаленко

+38 057 70 21 465

philos@kture.kharkov.ua

Освіта

Закінчила ХНУ ім. В.Н. Каразіна за фахом – психологія. Закінчила аспірантуру на кафедрі філософії ХНУРЕ. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Евристична функція емоційного переживання (філософсько-методологічний аналіз)» за спеціальністю – онтологія, гносеологія, феноменологія».

З 1997 р. працює на кафедрі філософії ХНУРЕ асистентом, старшим викладачем, доцентом.

Навчальна робота

Читає курси: психологія, когнітивна психологія, психологія та педагогіка (для аспірантів).

Наукова робота

Сфера наукових інтересів – філософська антропологія, гносеологія, психологія особистості, творчості, психотерапія.

Громадська та міжнародна діяльність

З 2007 р. працює у соціально-психологічній службі ХНУРЕ. Проводить психологічні тренінги (тренінг особистісного зростання, тренінг особистісної ефективності, тайм-менеджмент), індивідуальні психологічні консультації, психологічну діагностику.


Публікації та патенти

Має близько 15 публікацій у наукових збірниках. Серед останніх – статті: «Особенности проявления эвристической функции эмоций на разных стадиях творческого процесса» (2007), «Идея эмоциональной обусловленности познания в философских концепциях русских мыслителей» (2009), «Взаємовплив емоційних і розумових процесів: теоретико-психологічні підходи» (2010), «Ідентичність особистості в суспільстві «плинної сучасності»: між «сціллою» соціальної типовості та «харибдою» індивідуалізму» (2011).