Ганна Миколаївна Горячковська

кандидат філософських наук, доцент
Ганна Миколаївна Горячковська

+38 (057) 70 21 465

philos@kture.kharkov.ua

Освіта

У 2000 р. закінчила Харківську державну академію культури за фахом – культуролог.

У 2005 р. закінчила аспірантуру на кафедрі філософії ХНУРЕ за фахом – філософська антропологія і філософія культури.

В 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Антропологічний вимір віртуальної реальності».

З 2005 р. працює асистентом, старшим викладачем кафедри філософії.

Навчальна робота

Викладає курси: філософія, культурологія, етика і естетика.

Наукова робота

Сфера наукових інтересів – проблеми віртуальної реальності: антропологічний аспект.


Публікації та патенти

Має понад 15 наукових публікацій. Серед останніх – статті: «Концептуальный персонаж виртуальной реальности» (2007), «Человек и симулякр // POST OFFICE: Образи часу – образи світу» (2007), «Мода как социокультурный феномен» (2008), розділ в монографії «Ціннісні орієнтації молоді в умовах глобалізації та інформатизації соціуму» (2009), «Этика общества потребления» (2011).