Анатолій Миколайович Покровський

кандидат філософських наук, доцент
Анатолій Миколайович Покровський

+38 057 70 21 465

philos@kture.kharkov.ua

Освіта

Закінчив ХТУРЕ за фахом – комп’ютерні й інтелектуальні системи та мережі та аспірантуру на кафедрі філософії за спеціальністю – філософська антропологія, філософія культури.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему – «Відтворення людини-маси в умовах техногенної цивілізації».

З 1998 р. – стажист-дослідник на кафедрі філософії. Після закінчення аспірантури – працював на кафедрі асистентом, старшим викладачем, доцентом.

Навчальна робота

Читає курси: соціологія, філософія (для аспірантів), філософські проблеми наукового пізнання, історія науки і техніки.

Наукова робота

Сфера наукових інтересів – проблема існування людини в умовах техногенної цивілізації.


Публікації та патенти

Має близько 20 наукових публікацій, серед останніх – «Творческая активность, инновационная деятельность и информационное общество – проблема демаркации» (2009), «Неспособность к индивидуальной и социальной саморефлексии как симптом современности» (2010)