Спiвробiтники

Професорсько-викладацький склад кафедри включає 17 осіб, в тому числі 2 доктори наук та 11 кандидатів наук: