Спiвробiтники

Професорсько-викладацький склад кафедри включає 17 осіб, в тому числі 2 доктори наук та 11 кандидатів наук:

Валентина Ігорівна Штанько

Валентина Ігорівна Штанько

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олена Анатоліївна Бакаленко

Олена Анатоліївна Бакаленко

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії.
Ганна Миколаївна Горячковська

Ганна Миколаївна Горячковська

кандидат філософських наук, доцент
Наталя Миколаївна Дашенкова

Наталя Миколаївна Дашенкова

кандидат философських наук, доцент
Оксана Олегівна Жидкова

Оксана Олегівна Жидкова

старший викладач кафедри філософії, фахівець з проблем гендерної політики в освітньому процесі і соціальних проблем комп'ютерної революції
Олена Василівна Турута

Олена Василівна Турута

кандидат юридичних наук, доцент
Ольга Сергіївна Митцева

Ольга Сергіївна Митцева

старший викладач
Омельченко Вікторія Вікторівна

Омельченко Вікторія Вікторівна

кандидат соціологічних наук, доцент
Галина Геньївна Старікова

Галина Геньївна Старікова

кандидат філософських наук, доцент
Анатолій Опанасович Яковлев

Анатолій Опанасович Яковлев

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії Харківського національного університету радiоелектронiки (ХНУРЕ)