Наталя Миколаївна Дашенкова

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), фахівець з питань гендерного консультування
Наталя Миколаївна Дашенкова

Україна, 61166, Харків, Леніна, 14

+38 057 702-14-65

philos@kture.kharkov.ua

Освіта

Закінчила відділення психології Харківського державного університету ім. О.М. Горького та аспірантуру на кафедрі філософії Харківського національного університету радіоелектроніки. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Роль символу в конструюванні реальності» за спеціальністю онтологія, гносеологія, феноменологія.

Навчально-методична робота

Автор навчальних посібників та методичних рекомендацій, серед яких: «Психологія», «Психологія екстремальних стосунків», «Методичні рекомендації щодо роботи з магістрантами для випускаючих кафедр» (у співавт. з В.В. Омельченко) тощо. Розробила та читає авторські курси психологія екстремальних стосунків, гендерна психологія.

Наукова робота

Наукові інтереси: культурно-символічне опосередкування психіки, психологічні проблеми вищої освіти; проблеми психології людини в екстремальних умовах; психологія творчого мислення; психологія гендерних відмінностей. Є практикуючим психологом-консультантом, автором тренінгу креативності.
Має низку наукових публікацій, серед яких: «Ідентичність особистості в суспільстві «плинної сучасності»: між «Сциллою» соціальної типовості та «Харибдою» індивідуалізму» (2011), «Символічні універсуми та реальність повсякденного життя» (2010), «Психологія: наукові та „ненаукові” підходи в методологічному ракурсі» (2009), «Творчество и адаптация: методологические аспекты подготовки к деятельности в экстремальных условиях» (2008), «Символічні універсуми як чинник неможливості цілеспрямованої маніпуляції свідомістю» (2008) тощо.