Центр гендерної освіти

Керуючись Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», наказом Міністерства освіти і науки України № 839 від 10.09.2009 р. «Про впровадження принципів гендерної рівності в освіті» 28 лютого 2012 року відбулося відкриття центру гендерної освіти ХНУРЕ, першого серед технічних вузів Харкова.

  Контакти

  кімн. 455-б

  +38 (057) 702-14-65

  Керівник

  Татьяна Владимирова Коробкина

  Тетяна Володимирівна Коробкіна

  кандидат філософських наук, доцент

  Загальна інформація

  Центр покликаний підвищити статус університету в системі вищої освіти України; створити більш комфортний гендерний клімат навчання, що сприятиме залученню більшої кількості абітурієнтів (абітурієнток) до вступу в ХНУРЕ; розширити та поглибити міжнародні зв’язки вишу, які допоможуть організувати обмін досвідом та стажування з реалізації гендерної проблематики; дасть змогу виступити координатором технічних вишів Харкова з впровадження гендерної складової в навчально-виховний процес.

  Напрямки діяльності

  Метою діяльності центру є:

  • надання методичної та науково-практичної допомоги викладачам і студентам вишу з впровадження ідей гендерної рівності в навчально-виховний процес;
  • надання допомоги щодо проведення виховних заходів (організація семінарів, круглих столів, виставок, презентацій);
  • організація науково-дослідної роботи з гендерної проблематики, сприяння розширенню гендерної тематики наукових робіт студентів і аспірантів університету (наукові проекти, виступи, статті);
  • організація психо-корекційної та тренінгової роботи;
  • надання інформаційних, довідкових та освітніх послуг у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків студентам і викладачам університету.

  Склад співробітників

  • Тетяна Володимирівна Коробкіна – керівник центру гендерної освіти, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії.
  • Наталія Миколаївна Дашенкова – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії.
  • Оксана Олегівна Жидкова – старший викладач кафедри філософії.
  • Студенти-волонтери.