Дисципліни вільного вибору студента

Для всіх спеціальностей і спеціалізацій.
Ступінь: бакалавр
Вибіркові дисципліни для 2 курсу (один блок, вибір здійснюється в 3 або 4 семестрі):
Психологія сприйняття та переробки інформації
Психологія екстремальних стосунків та ефективної адаптації
Соціальна психологія і конфліктологія
Психологія управління

Вибіркові дисципліни для 3 курсу (два блоки для 5 і 6 семестрів, у одному семестрі студенти обирають з одного блоку, у другому – з іншого)
Перший блок для 3 курсу:
Логіка
Політичні проблеми сучасного суспільства
Історія науки і техніки
Ґендерні проблеми сучасного суспільства
Етичні проблеми сучасного суспільства
Soft skills: соціально-психологічні аспекти професійної компетентності

Другий блок для 3 курсу:
Інформаційне суспільство
Соціологія та соціальні технології
Глобальні проблеми сучасності
Правові основи професійної діяльності
Імідж сучасного спеціаліста

Ступінь: магістр
Вибіркові дисципліни (магістранти можуть обрати одну дисципліну, або дві у різних семестрах):
Філософські проблеми наукового пізнання
Педагогіка вищої школи

зберегти цю сторінку в PDF