Дисципліни вільного вибору студента

Для всіх спеціальностей і спеціалізацій

Ступінь бакалавра

Вибіркові дисципліни для 2 курсу (один блок, вибір здійснюється в 3 або 4 семестрі):

 1. Психологія сприйняття та переробки інформації
 2. Психологія екстремальних стосунків та ефективної адаптації
 3. Соціальна психологія і конфліктологія
 4. Психологія управління
 5. Ґендерні проблеми сучасного суспільства

Вибіркові дисципліни для 3 курсу (два блоки для 5 і 6 семестрів, у одному семестрі студенти обирають з одного блоку, у другому – з іншого)

Перший блок для 3 курсу:

 1. Логіка
 2. Політичні проблеми сучасного суспільства
 3. Історія науки і техніки
 4. Основи права
 5. Етичні проблеми сучасного суспільства

Другий блок для 3 курсу:

 1. Інформаційне суспільство
 2. Соціологія та соціальні технології
 3. Глобальні проблеми сучасності
 4. Правові основи професійної діяльності
 5. Імідж сучасного спеціаліста

Ступінь магістра

Вибіркові дисципліни (магістранти можуть обрати одну дисципліну, або дві у різних семестрах):

 1. Філософські проблеми наукового пізнання
 2. Педагогіка вищої школи

зберегти цю сторінку в PDF