Перелік вибіркових дисциплін та анотації до них кафедри філософії

2 курс

 1. Психологія сприйняття та переробки інформації (к. філос. н., доц. Бакаленко О.А.)
 2. Психологія екстремальних стосунків та ефективної адаптації (к. філос. н., доц. Дашенкова Н.М.)
 3. Соціальна психологія та конфліктологія (к. філос. н., доц. Коробкіна Т.В., к. соц. н., доц. Омельченко В.В.)
 4. Імідж сучасного спеціаліста (ст. викл. Митцева О.С., к. філос. н., доц. Старікова Г.Г.)
 5. Основи права (к. юр. н., доц. Турута О.В., к. соц. н., доц. Яковлев А.О.)

3 курс

осінній семестр – для факультетів КІУ, ТКВТ, РТ, ПММ
весняний семестр – для факультетів КН, ЕТ, АКТ

 1. Логіка (к. філос. н., доц. Старікова Г.Г.)
 2. Політичні проблеми сучасного суспільства (к. філос. н., проф. Тіхонова Л.А., к. політ. н., доц. Авксентьєва Т.Г.)
 3. Історія науки і техніки (к. філос. н., доц. Покровський А.М.)
 4. Ґендерні проблеми сучасного суспільства (к. філос. н., доц. Дашенкова Н.М., к. соц. н., доц. Омельченко В.В.)
 5. Етичні проблеми сучасного суспільства та етика ділового спілкування (к. філос. н., доц. Горячковська Г.М.)

осінній семестр – для факультетів КН, ЕТ, АКТ
весняний семестр – для факультетів КІУ, ТКВТ, РТ, ПММ

 1. Соціальні проблеми комп’ютерної революції та формування інформаційного суспільства (ст. викл. Жидкова О.О.)
 2. Соціологія та соціальні технології (к. філос. н., доц. Покровський А.М., к. соц. н., доц. Омельченко В.В., к. соц. н., доц. Яковлев А.О.)
 3. Глобальні проблеми сучасності (к. політ. н., доц. Авксентьєва Т.Г.)
 4. Правові основи професійної діяльності (к. юр. н., доц. Турута О.В.)
 5. Психологія управління (к. філос. н., доц. Бакаленко О.А., к. філос. н., доц. Дашенкова Н.М.)

* Анотації – за посиланням