Про кафедру

Навчально-методична робота

Кафедра забезпечує вивчення курсів філософського та соціально – гуманітарного циклів:

Дисципліни для аспірантів:
Філософія і методологія науки
Психологія і педагогіка вищої школи

Дисципліни за вибором для магістрантів:
Філософські проблеми наукового >пізнання
Педагогіка вищої школи

Нормативна дисципліна для студентів 2 курсу:
Філософія

Дисципліни за вибором для студентів 2 курсу:
Психологія сприйняття та переробки інформації
Психологія екстремальних стосунків та ефективної адаптації
Соціальна психологія і конфліктологія
Психологія управління
Ґендерні проблеми сучасного суспільства

Дисципліни за вибором для студентів 3 курсу:
осінній семестр для факультетів КІУ, ТКВТ, РТ, ПММ
весняний семестр для факультетів КН, ЕТ, АКТ
Логіка
Політичні проблеми сучасного суспільства
Історія науки і техніки
Основи права
Етичні проблеми сучасного суспільства

осінній семестр для факультетів КН, ЕТ, АКТ
весняний семестр для факультетів КІУ, ТКВТ, РТ, ПММ
Інформаційне суспільство
Соціологія та соціальні технології
Глобальні проблеми сучасності
Правові основи професійної діяльності
Імідж сучасного спеціаліста

Велику увагу викладачі кафедри приділяють оновленню навчальних програм усіх курсів і розробці програм нових навчальних курсів. На основі цих програм створюється нова методична і навчальна база, видаються конспекти лекцій, навчальні посібники, викладачі кафедри приймають участь у написанні підручників.

Наукова робота

Напрямки наукових досліджень:
1. Дослідження парадигми постмодерну у філософії науки і філософії культури.
2. Соціокультурні трансформації в процесі становлення інформаційної цивілізації (філософсько-методологічний і соціологічний аналіз).
3. Гуманітаризація навчально-виховного процесу в технічних вузах України.
4. Ціннісні орієнтації молоді в умовах глобалізації й інформатизації суспільства (соціально-філософський аналіз)
5. Проблеми адаптації особистості в умовах становлення інформаційного суспільства (філософський аналіз).
6. Проблеми трансформації ідентичності у процесах глобалізації та інформатизації суспільства.

Анотації курсів кафедри філософії.

зберегти цю сторінку в PDF