Кафедра філософії

Кафедра філософії була заснована у вересні 1969 року для здійснення світоглядної, соціально-політичної, гуманітарної та методологічної підготовки студентів і аспірантів. Основною метою навчально-виховної роботи кафедра вважає формування системи ціннісних орієнтацій і соціальних нормативів, які визначають розвиток людської цивілізації. Велика увага приділяється формуванню у студентів і аспірантів культури мислення, яка включає у себе науково-технічне і гуманітарне знання і спирається на особисту відповідальність за результати інтелектуальної діяльності.

Робота кафедри спрямована на те, щоб із стін університету виходили гармонійно розвинуті особистості, нова генерація української інтелігенції, національна науково-технічна еліта, яка поєднує глибокі спеціальні знання та їх світоглядне осмислення.

На кафедрі філософії функціонують:

  • Соціально-психологічна служба, головною метою якої є сприяння повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку студентів та виявлення найбільш ефективних форм організації навчально-виховного процесу. Співробітники соціально-психологічної служби проводять індивідуальні консультації та психологічні тренінги для студентів, аспірантів та співробітників ХНУРЕ.
  • Центр ґендерної освіти, метою якого є впровадження ідей гендерної рівності в навчально-виховний процес, шляхом посилення ґендерного компонента в змісті соціально-гуманітарних дисциплін, допомоги в проведенні виховних заходів, організації науково-дослідницької роботи з гендерної проблематики;

Кафедра приділяє увагу створенню умов для підвищення кваліфікації викладачів через аспірантуру, докторантуру, стажування в провідних вузах України.