Юрій Юрійович Завизіступ

Кандидат технічних наук, професор кафедри електронних комп'ютерних машин (ЕОМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Юрій Юрійович Завизіступ

+38 (057) 702-13- 54

yurii.zavyzistup@nure.ua

Освіта

1970 р. – кандидат технічних наук, спеціальність – технічна кібернетика; тема дисертації «Дослідження обчислювальної системи для розрахунку задач потокового розподілу в інженерних мережах». Професор кафедри ЕОМ з 2001 року.

Навчальна робота

Лекційні курси: комп’ютерні системи, корпоративні комп’ютерні мережі.
Керівник понад 200 дипломних проектів.
Автор понад 20 методичних інструкцій. Автор електронного конспекту та слайд-лекцій.

Наукова робота

Наукові інтереси: методи та моделі динамічного маршрутизації даних в комп’ютерних мережах.
Учасник і виконавець д/б роботи № 214-3 «Гібридні моделі з самонавчанням у завданнях обробки невідомої інформації» (тема д/б роботи № 214 «Синтез методів обробки інформації за умов невизначеності на основі самонавчання та м’яких обчислень»).
Результати: розроблена модель фрактального трафіка, методи предиктивного та параметричного управління передачею даних, які призначені для підвищення ефективності управління передачею даних у високошвидкісних мультисервісних мережах; зазначені моделі та методи доводяться до рівня алгоритмів та програмних засобів керування процесом запобігання перевантаженням при передачі даних в реальному часі; розроблені та досліджені моделі транспортних протоколів передачі даних, методи управління процесом передачі даних були використані при розробці нових алгоритмів та програмного забезпечення для підвищення ефективності
функціонування існуючих мультисервісних мереж. Керівник підготовки аспірантів.


Публікації та патенти

Понад 100 публікацій.