Юрій Павлович Білетченко

Старший викладач кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Юрій Павлович Білетченко

+38 (057) 702-13-54

yurii.biletchenko@nure.ua

Освіта

1970 р. – інженер-електрик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – автоматика і телемеханіка; тема дипломного проекту «Моделювання об’єктів автоматичного управління».
1977-1986 рр. – асистент кафедри Харківського інституту радіоелектроніки.
1986 р. – старший викладач кафедри ЕОМ ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: схемотехніка ЕОМ, мікропроцесори, цифрові ЕОМ.
Методичні вказівки (курсове проектування, лабораторні роботи, контрольні роботи студентів-заочників, робочі програми для денної та заочної форм навчання).

Наукова робота

Брав участь у багатьох госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних темах.
Бере участь у розробці програм, що обробляють мову розширених мереж Петрі.


Публікації та патенти

Ряд публікацій у наукових збірниках, 2 авторські свідоцтва.