Володимир Михайлович Гусятін

Кандидат технічних наук, професор кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Володимир Михайлович Гусятін

+38 (057) 702-13- 54

volodymyr.husiatin@nure.ua

Освіта

1970 р. – кандидат технічних наук, спеціальність – технічна кібернетика; тема дисертації «Дослідження регенеративних пристроїв деякого класу для систем автоматизованого управління та контролю».
С 2001 р. – професор кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Навчальна робота

Лекційні курси: периферійні пристрої, проектування спецпроцесорів. Керівник понад 250 дипломних проектів. Автор понад 20 методичних інструкцій з дисциплін кафедри. Автор електронного конспекту лекцій та електронної мультимедійної навчальної системи з дисциплін периферійних пристроїв, проектування спецпроцесорів. Автор та розробник унікального програмного забезпечення для проведення лабораторних робіт.

Наукова робота

Наукові інтереси: методи та інструментальні засоби синтезу тривимірних зображень на реальному масштабі часу.
Керівник під час проведення досліджень з тем:

  • № 410 (ХНУРЭ) «Розробка теоретичних основ і нових архітектурних принципів створення тренажерних систем різного призначення» (№ ДР 0197U004440);
  • НДР «Модернізація цифрової системи візуалізації», замовник – Український державний навчально-сертифікаційний центр цивільної авіації;
  • НДР «Графіка-М» і «Модернізація-Т», замовник – науковий центр Харківського інституту ВПС. Науковим колективом розроблена система візуалізації тривимірних сцен для авіаційного тренажера.

Результати: методи, алгоритми та архітектура спеціальних процесорів візуалізації тривимірних сцен в реальному масштабі часу; розроблені алгоритми візуалізації та нанесення світлових ефектів для складних параметричних поверхонь вищих порядків.
Керівник колективу, що працює над проблемою впровадження в інтерактивну графіку альтернативних методів синтезу зображень, алгоритмів швидкісних програм, програмного та апаратного забезпечення на базі кластерних, мультипроцесорних систем і графічних
чипів нової архітектури. Під його керівництвом захищено понад 10 кандидатських дисертацій. Керівник аспірантської підготовки.

Громадська та міжнародна діяльність

Керівник студентських наукових семінарів. Науковий керівник лабораторії проектування обчислювальних пристроїв та систем (№ 32
«з») Харківського національного університету радіоелектроніки.


Публікації та патенти

Понад 100 публікацій.

  1. Гусятин М.В. Синтез изображений обратным трассированием векторной текстуры, сглаженной методом сферической интерполяции/ М.В. Гусятин, В.М. Гусятин // Матеріали п’ятой Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні напрями розвитку інформаційно – комунікаційних технологій та засобів управління» Полтава, Баку,…Харків. 2015г., стр18.
  2. Гусятин М.В. Этапы синтеза обратным трассированием изображений триангулированной поверхности, сглаженной методом сферической интерполяции / М.В. Гусятин, В.М. Гусятин // Материалы четвертой Международной научно-технической конференции «Современные направления развития информационно – коммуникационных технологий и средств управления» Полтава, Баку,…Харьков. 2014г., стр 21.
  3. Гусятин М.В. Универсальность и возможности метода сферической интерполяции при построении плоских, пространственных кривых и поверхностей в задачах компьютерной графики / М.В. Гусятин, В.М. Гусятин // Материалы четвертой Международной научно-технической конференции «Современные направления развития информационно – коммуникационных технологий и средств управления» Полтава, Баку,…Харьков. 2014г., стр 20.
  4. Гусятин М. В. Метод моделирования пространственных и плоских кривых в задачах компьютерной графики /, М. В. Гусятин, В.М. Гусятин //«Информатика, математическое моделирование, экономика». Сборник научных статей по итогам Третьей Международной научно — практической конференции, Том 1. «Российский университет кооперации», Смоленский филиал, Смоленск – 2013, стр. 73-79.