Валерій Олександрович Горбачов

кандидат технічних наук, професор кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Валерій Олександрович Горбачов

+38 (057) 702-13-54

gorbachov@kture.kharkov.ua

Інші відомості

Народився 13 березня 1947 р. Хобі: спорт, музика. Вільно володіє французською і англійською мовами.

Освіта

1970 р. – інженер-електрик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – електронні обчислювальні машини. 1972 р. – асистент.

1975 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – математичне моделювання та обчислювальні методи.

1975 р. – старший викладач, 1984 р. – доцент, з 1996 р. – професор.

Навчальна робота

Лекційні курси: моделювання систем, Introduction to speciality (англійською мовою). Викладацька робота за кордоном французькою мовою з 1979 р. по 1984.

Підготував 7 навчальних посібників (2 – французькою мовою), більше 30 методичних посібників.

Наукова робота

Відповідальний виконавець і керівник ряду госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних робіт, серед яких: 279-1 «Розробка систем моделювання засобів обчислювальної техніки» (№ ДР 0194 04667), 368-1 «Навчальна система автоматизованого проектування мікропроцесорних систем» (№ ДР 0194 021695 ), 030 «Розробка та дослідження ефективності інтелектуальної інтегрованої платформи засобів автоматизованого проектування електронних систем» (№ ДР 0197 008895).

Результати: впроваджені в радіотехнічні комплекси методи та алгоритми визначення місцезнаходження об’єктів; цифрові системи візуалізації авіатренажера; навчальна автоматизована система проектування і моделювання мікропроцесорних систем.

Наукові інтереси: теорія моделювання, високорівневий опис складних систем. Керівник аспірантської підготовки.

Громадська та міжнародна діяльність

Був заступником декана факультету з навчально-методичної роботи, керівником студентських наукових семінарів.

На цей час – директор центру навчання студентів іноземними мовами; керівник міжнародної програми магістерської підготовки за спеціальністю Information system, data mining and knowledge discovery; член державної екзаменаційної комісії за спеціальністю Комп’ютерна інженерія Харківського національного університету радіоелектроніки.


Публікації та патенти

Більш 100 публікацій.