Валерій Олександрович Горбачов

Кандидат технічних наук, професор кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Валерій Олександрович Горбачов

+38 (057) 702-14-27

valeriy.gorbachov@nure.ua

Facebook

Освіта

1970 р. – інженер-електрик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – електронні обчислювальні машини.
1975 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – математичне моделювання та обчислювальні методи.
1972-1975 рр. – асистент, Харківський інститут радіоелектроніки.
1975-1984 рр. – старший викладач, Харківський інститут радіоелектроніки.
1984-1996 р – доцент, Харківський інститут радіоелектроніки.
З 1996 року – професор кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки.
З 1999 р – директор Центру навчання студентів іноземними мовами, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Навчальна робота

Лекційні курси: моделювання систем, Introduction to speciality (англійською мовою). Викладацька робота за кордоном французькою мовою з 1979 р. по 1984.
Підготував 7 навчальних посібників (2 – французькою мовою), більше 30 методичних посібників.

Наукова робота

Відповідальний виконавець і керівник ряду госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних робіт, серед яких:
– 279-1 «Розробка систем моделювання засобів обчислювальної техніки» (№ ДР 0194 04667),
– 368-1 «Навчальна система автоматизованого проектування мікропроцесорних систем» (№ ДР 0194 021695 ),
– 030 «Розробка та дослідження ефективності інтелектуальної інтегрованої платформи засобів автоматизованого проектування електронних систем» (№ ДР 0197 008895).
Результати: впроваджені в радіотехнічні комплекси методи та алгоритми визначення місцезнаходження об’єктів; цифрові системи візуалізації авіатренажера; навчальна автоматизована система проектування і моделювання мікропроцесорних систем.

Наукові інтереси: теорія моделювання, високорівневий опис складних систем. Керівник аспірантської підготовки.

Громадська та міжнародна діяльність

Був заступником декана факультету з навчально-методичної роботи, керівником студентських наукових семінарів.

На цей час:
– директор центру навчання студентів іноземними мовами;
– керівник міжнародної програми магістерської підготовки за спеціальністю Information system, data mining and knowledge discovery;
– член державної екзаменаційної комісії за спеціальністю Комп’ютерна інженерія Харківського національного університету радіоелектроніки.


Публікації та патенти

Більш 100 публікацій.
Останні публікації:

  1. Gorbachov V.O. Multitier models of Web services applications / V.O. Gorbachov, A. Kotaeba // Матеріали п’ятої науково-технічної конференції «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління». – Харків. – Квітень, 2016 р. – С. 46.
  2. Gorbachov V.O. Equivalent topology transformation method of high complexity systems / V.O. Gorbachov, Elhag Amar // Матеріали п’ятої науково-технічної конференції «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління». – Харків. – Квітень, 2016 р. – С. 47.
  3. Горбачова В.О. Оценка производительности компьютерных систем методом граничного анализа / В.О. Горбачова, О.Є. Горбачова // Матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації». – 2015 – 19 с.
  4. Горбачова В.О. Модели оценки производительности системы облачных вычислений / В.О. Горбачова, О.Є. Горбачова, А.А. Мухіна // Матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації». – 2015. – 19 с.
  5. Горбачев В.А. Метод генерации топологической структуры сети / В.А. Горбачев, О.Е. Горбачова // Матеріали четвертої науково-технічної конференції «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління», Харків, грудень 2014г. с. 41.
  6. В.А. Горбачев // Матеріали четвертої науково-технічної конференції «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління», Харків, грудень 2014 г.- с. 27
  7. Gorbachov V. Malicious Hardware: characteristics, classification and formal models / V. Gorbachov // IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS2014), Kiev, Ukraine, KhNURE, 2014, pp. 254-257.