Сергій Григорович Удовенко

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Сергій Григорович Удовенко

+38 (057) 702-13-54

serhii.udovenko@nure.ua

Освіта

1971 р. – інженер-електрик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – автоматика і телемеханіка.
1977 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – технічна кібернетика та теорія інформації; тема дисертації «Синтез алгоритмів оптимізації квазістаціонарних об’єктів безперервної технології».
1981 р. – асистент.
1982 р. – доцент.
2004 р. – доктор технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.03 – системи та процеси керування; тема дисертації «Субоптимальне управління багатозв’язними динамічними об’єктами на основі байєсівського підходу».
2004 р. – професор кафедри ЕОМ.

Навчальна робота

Лекційні курси: основи побудови АСУ, ЕОМ і мікропроцесорні системи, системи цифрової обробки інформації, теорія інформації та кодування.
1987-1990 рр. – доцент кафедри автоматики Національного інституту нафти, газу та хімії, Алжир.
Лекційні курси: динаміка систем, цифрові системи автоматичного управління, технічні засоби автоматики (французькою мовою).
3 навчальні посібники; 16 методичних вказівок, програми курсів: ЕОМ і мікропроцесорні системи, системи цифрової обробки інформації. Був керівником понад 100 дипломних проектів студентів та магістрів.

Наукова робота

У 1971-1974 рр. – інженер, з 1975 р. – науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки.
Виконавець під час проведення досліджень в галузі створення АСУТП хімічної технології в проектах:
- «Розробка автоматизованої системи управління підприємством» (тема 73-24, Харківський інститут радіоелектроніки);
- «Розробка програмних модулів системи адаптивного управління хіміко-технологічними процесами» (тема 95-13, ХДТУРЕ);
- відповідальний виконавець під час проведенні досліджень в галузі створення автоматизованої гідрофізичній станції в проекті «Розробка буйкових гідрофізичних станцій єдиної автоматизованої системи виявлення цунамі» (постанова Ради міністрів СРСР №821 від 23.09.1980 р.);
- виконавець під час проведення досліджень в галузі розробки адаптивних систем управління в проектах: «Розробка теоретичних основ і математичного забезпечення для адаптивних, нейро- і фаззі- систем управління з урахуванням обмежень на основі регуляторів, що параметрично оптимізуються» (тема №ДР0197110121130).
- «Розробка теоретичних основ і математичних нейро- і фаззі- систем ранньої діагностики, прогнозування і моделювання в умовах апріорної та поточної невизначеності» (тема №ДР01СШ001762).
У 1980-1981 рр. проходив наукове стажування в вишах ЧССР.
У 1985-1987 рр. брав участь у науково-дослідних експедиціях з проведення натурних випробувань автоматизованих гідрофізичних станцій (Тихий океан).
Результати: автоматизовані системи управління підприємствами і технологічними процесами, проект буйкової автоматизованої гідрофізичної станції, адаптивні системи цифрового управління об’єктами в умовах невизначеності.
Наукові інтереси: управління багатозв’язними стохастичними процесами, цифрові адаптивні регулятори, робастні системи.
Особисті результати: алгоритми та програми субоптимального управління квазістаціонарними стохастичними процесами; алгоритми та програми параметричного оцінювання та прогнозування.
Науковий керівник аспірантів і докторантів, підготував 4 кандидатів і 1 доктора наук.

Громадська і міжнародна діяльність

Заступник завідувача кафедри ЕОМ ХНУРЕ з наукової роботи та аспірантської підготовки.


Публікації та патенти

180 публікацій.