Олег Григорович Руденко

доктор технічних наук, професор
Олег Григорович Руденко

+38 (057) 702-13-54

rudenko@kture.kharkov.ua

Народився 22 квітня 1948 року.

Захоплення

Образотворче мистецтво, література, риболовля.

Освіта

1971 р. – інженер-електрик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – автоматика і телемеханіка; тема дипломної роботи – «Аналітичне конструювання квазіоптимального регулятора для багатовимірного динамічного об’єкта».

1974 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – технічна кібернетика і теорія інформації; тема дисертації – «Розробка та дослідження ітераційних алгоритмів ідентифікації градієнтного типу».

1978 р. – старший викладач, 1982 р. – доцент.

1986 р. – доктор технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність 05.13.01 – системи та процеси керування; тема дисертації – «Теоретичні основи, алгоритми та реалізація проекційних методів параметричної ідентифікації».

З 1988 р. – професор, завідувач кафедри ЕОМ. Професор Харківської державної академії міського господарства, Сєвєродонецького технологічного інституту.

Навчальна робота

Лекційні курси: теорія інформації та кодування, нейронні обчислювальні структури.

Наукова робота

З 1974 р. – науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки. 

Наукові інтереси: адаптивні, нейро-і фазі-системи. Керівник або відповідальний виконавець при проведенні досліджень з 1974 р. в галузі створення математичного та програмно-технічного забезпечення систем обробки інформації в реальному часі в проектах: 94-33 «Розробка принципів побудови, структури і методів цифрового моделювання процесів системи: інтелектуальна САУ - складний динамічний об’єкт»; 97-21-1 «Розробка принципів побудови, структури і методів управління розподіленими об’єктами»; 462-1 «Нові архітектурні принципи побудови систем обробки зображень в реальному масштабі часу»; 410 «Розробка теоретичних основ і нових архітектурних принципів створення тренажерних систем різного призначення»; 94-33-1 «Розробка принципів побудови, методів і алгоритмів математичного моделювання складних динамічних об’єктів»; «Розробка теоретичних основ і математичного забезпечення для адаптивних, нейро - і фазі-систем керування з урахуванням обмежень на основі параметрично оптимізуються регуляторів»; «Розробка нових принципів адаптивної ідентифікації багатовимірних технологічних комплексів при наявності корельованих перешкод» та ін. 

Результати: теорія проекційних методів оцінювання; нові архітектурні принципи побудови систем обробки зображень в реальному часі. Підготував 4 доктори та 28 кандидатів технічних наук.


Публікації та патенти

Понад 300 публікацій, включаючи 9 книг і 34 винаходи.