Олександр Аркадійович Янковський

Кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1992 р. – інженер-системотехнік, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – електронні обчислювальні машини; тема дипломної роботи «Спецпроцесор перетворень зображення».
1997 р. – кандидат технічних наук, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність – обчислювальні машини, системи та мережі, елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем управління; тема дисертації «Організація обчислювальних пристроїв для формування образів екструзії в системах візуалізації реального масштабу часу».
1996 р. – асистент.
1998 р. – старший викладач.
1998 р. – доцент.

Навчальна робота

Лекційні курси: комп’ютерна електроніка, комп’ютерна обробка звуку та зображення – для студентів, що навчаються за напрямком «Комп’ютерна інженерія».
Більше 10 методичних інструкцій до лабораторних робіт, практичних занять, самостійної роботи. Електронні конспекти лекцій та навчальних посібників.
Керівництво курсовим та дипломним проектуванням.

Наукова робота

Наукові інтереси: цифрові системи візуалізації, системи збору даних.

Громадська та міжнародна діяльність

Відповідальний на кафедрі ЕОМ за розробку та підготовку навчальних планів денної форми навчання.
Підготовка студентів до всеукраїнської олімпіади «Комп’ютерна інженерія» за напрямком «Комп’ютерна графіка».


Публікації та патенти

Більше 50 публікацій.