Олег Пилипович Міхаль

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Олег Пилипович Міхаль

+38 (057) 702-13- 54

oleg.mikhal@nure.ua

Освіта

1974 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – конструювання радіоапаратури.
1992 р. – кандидат технічних наук, спеціальність – метрологія та метрологічне забезпечення; тема дисертації «Дослідження точностних характеристик елементів інформаційно-вимірювальної системи з волоконно-оптичними формувачами тимчасових інтервалів».
2007 р. – доктор технічних наук, спеціальність 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі; тема дисертації «Обчислювальні методи, засоби та реалізація локально-паралельної обробки нечіткої інформації».

Навчальна робота

Лекційні курси: математичні пакети в моделюванні систем, Internet-programming (англійською мовою), комп’ютерні системи на базі нечіткої логіки.
Підготував 3 навчальні посібники, понад 15 методичних посібників для проведення лабораторних робіт і організації самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри.

Наукова робота

Наукові інтереси: нейромережеве та нечітке моделювання, локально – паралельні обчислення.
Розроблені математичні моделі для опису однорідних і неоднорідних локально-паралельних даних за допомогою розробленого математичного апарату, заснованого на використанні реєстрових уявлень, перевагою яких є підтримка довільних типів локально-паралельних операцій. Розроблені методи реалізації однорідних і неоднорідних локально- паралельних нечітких бінарних теоретико-множинних (об’єднання, перетин і теоретико-множинна різниця) і алгебраїчних (добуток, сума, обмежена сума обмежена різниця, симетрична різниця) операцій, а також нечітких унарних операцій (концентрація, розтягування і контрастна інтенсифікація),
заснованих на базових процесорних операціях, що істотно підвищує продуктивність при роботі з нечіткими логічними функціями.
Розроблені методи реалізації однорідних локально-паралельних допоміжних нечітких операцій (сортування, транспонування матриці), засновані на базових процесорних операціях, що істотно підвищує продуктивність за рахунок об’єднання послідовностей локально-паралельних нечітких операцій в великі блоки.

Керівник аспірантської підготовки. Керівник 4 захищених кандидатських дисертацій.

Громадська та міжнародна діяльність

Відповідальний по кафедрі ЕОМ за підготовку агітаційних матеріалів.


Публікації та патенти

Понад 100 публікацій.