Микола Михайлович Корабльов

Доктор технічних наук, професор кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Микола Михайлович Корабльов

+38 (057) 702-13- 54

mykola.korablyov@nure.ua

Освіта

1971 р. – інженер-електрик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – автоматика і телемеханіка.
1978 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – технічна кібернетика і теорія інформації; тема дисертації «Синтез стійких алгоритмів параметричної ідентифікації об’єктів управління».
1981-1983 рр. – старший викладач.
1983 р. – доцент.
У 2012 році захистив докторську дисертацію.

Навчальна робота

Лекційні курси: цифрові електронні обчислювальні машини, гібридні обчислювальні системи, периферійні пристрої ЕОМ, електронні
обчислювальні машини, теорія і проектування ЕОМ, електронно-обчислювальні пристрої та системи, комп’ютерна арифметика, засоби збору, обробки інформації та управління.
Підготував 2 навчальні посібники; конспекти і слайд-лекції з дисциплін комп’ютерна схемотехніка, поєднання з ПК, 15 методичних вказівок. Був керівником понад 100 дипломних проектів студентів.

Наукова робота

Наукові інтереси: розподілені системи управління й мережі промислової автоматизації в умовах невизначеності.
З 1971 р. – науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки.
Був виконавцем та відповідальним виконавцем декількох госпдоговірних і держбюджетних НДР.
Науковий керівник чотирьох аспірантів.

Громадська і міжнародна діяльність

Заступник завідувача кафедри з організації навчального процесу.
Керівник студентського наукового гуртка «Розподілені системи управління та мережі промислової автоматизації».
Член державної екзаменаційної комісії за спеціальністю денної форми навчання комп’ютерні системи та мережі.


Публікації та патенти

Понад 120 публікацій, включаючи монографію і 3 винаходи.