Максим Олександрович Волк

Кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Максим Олександрович Волк

+38 (057) 702-13-54

maksym.volk@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-4229-9904
Scopus: 9636701100
Google Scholar

Освіта

1995 р. – інженер-системотехнік, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність – комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі; тема дипломної роботи «Розробка модуля аналогового моделювання для САПР цифрових пристроїв».
1998 р. – асистент.
1999 р. – кандидат технічних наук, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність – математичне моделювання та обчислювальні методи; тема дисертації «Методи й засоби розподіленого імітаційного моделювання електронних систем».
1999 р. – старший викладач.
2000 р. – доцент.

Навчальна робота

Лекційні курси: системне програмування (в тому числі англійською мовою), інтерфейси паралельного програмування.
Підготував 11 методичних вказівок до лабораторних і практичних робіт, курсового та дипломного проектування, електронні конспекти лекцій та методичні вказівки.
Був керівником понад 100 дипломних проектів студентів.
Основний напрямок дипломних проектів – розробка розподіленої системи імітаційного моделювання.

Наукова робота

Наукові інтереси: теорія програмування, паралельне, багатопоточне та розподілене програмування.
Інженер, стажер-дослідник, науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки.
Відповідальний виконавець у наступних проектах:
– 279-1 «Розробка систем моделювання засобів обчислювальної техніки» (№ДР 0194 04667);
– 368-1 «Навчальна система автоматизованого проектування мікропроцесорних систем» (№ДР 0194 021695);
– 030 «Розробка та дослідження ефективності інтелектуальної інтегрованої платформи засобів автоматизованого проектування електронних систем» (№ДР 0197 008895).
Результати: автоматизовані системи проектування електронних пристроїв, системи моделювання електронних пристроїв, алгоритми паралельного моделювання цифрових і аналогових систем.
Особисті результати: програма моделювання аналогових схем, алгоритми паралельного моделювання аналогових і цифрових електронних пристроїв, методи оцінки ефективності розподіленого моделювання, методи і засоби розподіленого імітаційного моделювання електронних систем, система адаптивного тестування знань.

Громадська і міжнародна діяльність

Керівник студентського гуртка «Розробка розподіленого програмного забезпечення».
Підготовка студентів до олімпіади з програмування.
Член державних екзаменаційних комісій за спеціальностями: системне програмування, комп’ютерна інженерія (ХНУРЕ).


Публікації та патенти

Понад 50 публікацій.