Ірина Віталіївна Сорокіна

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ірина Віталіївна Сорокіна

+38 (057) 702 13 54

iryna.sorokina@nure.ua

Освіта

2006 р. – магістр з комп’ютерних систем і мереж, Харківський національний університет радіоелектроніки; тема диплома «Проектування банківської системи з використанням методу COMET».
2009 р. – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту; тема дисертації «Адаптація моделей нечіткого виведення з використанням штучних імунних систем».
2007 р. – асистент.
2010 р. – старший викладач.

Наукова робота

Наукові інтереси: штучний інтелект, штучні імунні системи, нечітка логіка.
Відповідальний виконавець НДР:
• «Синтез методів обробки інформації в умовах невизначеності на основі самонавчання та м’яких обчислень» розділу «Гібридні моделі з самонавчанням у завданнях обробки нечіткої інформації» (2007-2009 рр.).
• «Еволюційні гібридні системи обчислювального інтелекту з мінливою структурою для інтелектуального аналізу даних», розділ «Еволюційні гібридні методи та моделі інтелектуальної обробки інформації зі змінною структурою в умовах невизначеності» (з 2010 р.).
Підготовка дипломників з 2007 г.

Громадська та міжнародна діяльність

Старший викладач центру навчання студентів іноземними мовами.
Відповідальний за підготовку навчальних планів студентів заочної форми навчання.


Публікації та патенти

30 публікацій.