Ігор Вікторович Рубан

Доктор технічних наук, професор кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), Заслужений працівник освіти України, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, проректор з науково-методичної роботи.
Ігор Вікторович Рубан

ХНУРЕ, корп. «Г», каб. 6.

+38 (057) 702-19-11

ihor.ruban@nure.ua

Facebook

Нагороди та премії

За особливі заслуги нагороджений
відзнакою Міністра оборони України – медаль «За бездоганну службу I ступеня»;
відзнакою Міністра оборони України «Знак пошани»;
відзнакою Міністра оборони України «Доблесть і честь»;
почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та ін.

Освіта

1990 р. – закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ імені Маршала М.І. Крилова за фахом системи управління і зв’язку, кваліфікація – радіоінженер.
1997 р. – кандидат технічних наук, Харківський військовий університет.
1997-1999 рр. – старший викладач кафедри систем управління і зв’язку Харківського військового університету.
1999-1999 рр. – доцент кафедри систем бойового управління та зв’язку факультету Харківського військового університету.
1999-2004 рр. – заступник начальника кафедри обчислювальних систем і мереж Харківського військового університету.
2004-2014 рр. – начальник кафедри математичного і програмного забезпечення АСУ Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба.
2008 р. – доктор технічних наук, Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба МОУ, тема дисертації: «Науково-методичні основи створення інформаційної технології цілеспрямованого пошуку об’єктів та обробки зображень».
2009 р. – закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю адміністративний менеджмент, кваліфікація – магістр адміністративного менеджменту.
2014-2015 рр. – професор кафедри безпеки інформаційних технологій Харківського національного університету радіоелектроніки.
2015-2016 рр. – професор, завідувач кафедри Електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки.
З 2016 р. – проректор з науково-методичної роботи Харківського національного університету радіоелектроніки.

Наукова робота

Напрями наукових досліджень: кібернетична безпека, методи і засоби цифрової обробки зображень.
Підготував одного доктора і шість кандидатів технічних наук.

Є керівником наукових робіт:
– з розробки спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища з дистанційного навчання;
– спеціального програмного забезпечення для фінансово-економічних розрахунків;
– автоматизованої системи забезпечення науково-організаційної діяльності у вузі.


Публікації та патенти

Автор понад 250 наукових і навчально-методичних робіт, у т.ч. 5 підручників під грифом Міністерства освіти і науки України та грифом Міністерства оборони України.

  1. Рубан И.В. Обзор подходов к выбору временных шкал при проведении анализа очередей современных компьютерных и информационных систем / И.В. Рубан, Г.А. Кучук, А.А. Коваленко // Проблеми інформатизації. Четверта міжнародна НТК. — Черкаси — Баку — Бельсько-Бяла — Полтава. — 2016. — С. 24.
  2. Рубан І. В. Класифікація методів виявлення аномалій в інформаційних системах / І. В. Рубан, В. О. Мартовицький, С. О. Партика // Системи озброєння і військова техніка. — 2016. — № 3. — С. 100-105.
  3. Filimonchuk T.V. Development of information technology of tasks distribution for GRID-systems using the GRASS simulation environment / T.V. Filimonchuk, M.O. Volk, I.V. Ruban, V.M. Tkachov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — Vol 3, No 9(81). — 2016. — Pp. 45-53.
  4. Рубан И.В. Подход к оцениванию уязвимости стеганографического канала на основе усечённого преобразования Фурье в поле Галуа к атаке «по известной математической модели» / И.В. Рубан, С.В. Дуденко, А.А. Смирнов / Кибернетика и системный анализ. — ХУВС им. И. Кожедуба. — № 1 (46). — 2016. — С. 103-106.
  5. Рубан И. В. Метод стеганографической передачи данных в информационно-телекоммуникационных сетях на основе генерации ISN TCP-соединений / И. В. Рубан, А. А. Смирнов // Системи обробки інформації. — 2015. — № 9. — С. 99-101.
  6. Рубан И. В. Модель обработки TCP-соединений для стеганографической передачи данных в информационно-телекоммуникационных сетях / И. В. Рубан, А. А. Смирнов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. — 2015. — № 3. — С. 108-112.
  7. Рубан И. В. Анализ возможностей утечки информации в ИТКС при использовании протоколов транспортного уровня модели OSI в качестве стегоконтейнера / И. В. Рубан, С. В. Смеляков, А. А. Смирнов, В. С. Бурковский // Системи обробки інформації. — 2015. — № 7. — С. 132-135.
  8. Рубан І. В. Технологія побудови агент-орієнтованої системи виявлення повільної DoS-атаки / І. В. Рубан, Є. С. Лошаков // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2015. — № 1. — С. 122-125.
  9. Рубан І. В. Система протидії повільній DoS-атаці / І. В. Рубан, Є. С. Лошаков // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2015. — № 2. — С. 64-66.