Алєксандр Алєксєєвіч Торба

Кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Алєксандр Алєксєєвіч Торба

+38 (057) 702-13-54

oleksandr.torba@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-2993-2955
Researcher ID: V-4882-2017
ReseachGate
Google Scholar

Нагороди і премії

Присвоєно звання «Винахідник СРСР», 1982.

Освіта

1978 р. – радіоінженер, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – радіотехніка.
1988 р. – кандидат технічних наук, Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського, спеціальність – радіотехнічні системи спеціального призначення. Спецтема.
1988-1993 рр. – асистент.
1993 р. – старший викладач.
1993 р. – доцент ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: проектування мікропроцесорних систем, автоматизація проектування обчислювальних систем, схемотехніка ЕОМ, теорія інформації та кодування, МП в системах обробки даних і управління, проектування цифрових пристроїв на мікроконтролерах, ЕОМ і мікропроцесорні системи.

Наукова робота

З 1972 р. – інженер, старший інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки. Відповідальний виконавець держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних тем.
Наукові інтереси: цифрова обробка сигналів на основі мікропроцесорів і мікроконтролерів, генерація та тестування властивостей послідовностей випадкових чисел.
Підготував 3 підручники і 8 конспектів лекцій, 12 методичних вказівок до лабораторних робіт, 4 методичні вказівки до практичних занять.
Був керівником понад 150 дипломних проектів.

Громадська та міжнародна діяльність

Голова державної екзаменаційної комісії зі спеціальності – експлуатація інтелектуальних комп’ютерних систем і мереж (Харківський комп’ютерно-патентний коледж).


Публікації та патенти

Понад 90 публікацій, включаючи 3 винаходи СРСР і 14 патентів України.