Алла Юріївна Лебьодкіна

Асистент кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Алла Юріївна Лебьодкіна

+38 (057) 702-13-54

alla.lebodkina@nure.ua

Освіта

2008 р. – інженер-дослідник; програміст системний, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – системне програмування; тема магістерської атестаційної роботи «Дослідження паралельних моделей нейронних мереж».
2009 р. – асистент кафедри ЕОМ.

Наукова робота

Наукові інтереси: паралельні та розподілені розрахунки, штучні нейронні мережі, інтернет-технології.
Участь у НДР кафедри: участь у семінарах та конференціях за спеціальністю, науково-дослідна та науково-методична робота.
Підготовка дипломників, орієнтована тематика дипломних проектів: «Програмне забезпечення для віддаленого спостереження Rtracking», «Web-система управління проектами з тестування програмного забезпечення», «Система онлайн-обробки замовлень меблевого підприємства з вбудованим 3D-редактором», «Система моніторингу шкідливих викидів на виробничих підприємствах»,« Безпровідна корпоративна мережа підприємства «Атлас»», «Моделі та методи прискореної класифікації на базі багатошарового персептрона».
Результати: участь у розробці проекту «Розпізнавання образів антропоморфного об’єкта» для конкурсу науково-дослідних проектів «Полігон з Windows Compute Cluster Server» у сфері високопродуктивних розрахунків Microsoft. У результаті участі були отримані ліцензії на Windows Compute Cluster Server 2003.
У рамках проведення конкурсу молодіжної школи отримала travel-грант компанії Intel на Восьмій міжнародній конференції «Високопродуктивні паралельні розрахунки на кластерних системах (HPC-2008)», Казань.

Громадська та міжнародна діяльність

Секретар державної екзаменаційної комісії зі спеціальності КСМ.


Публікації та патенти

24 публікації та 1 патент.