Спiвробiтники

Професорсько-викладацький склад кафедри включає 50 осіб, в тому числі 11 докторів наук і 18 кандидатів наук.

 
 
 
 
Олег Григорович Руденко

Олег Григорович Руденко

доктор технічних наук, професор
Валерій Олександрович Горбачов

Валерій Олександрович Горбачов

кандидат технічних наук, професор кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Віталій Миколайович Ткачов

Віталій Миколайович Ткачов

Асистент кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Ігор Вікторович Рубан

Ігор Вікторович Рубан

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), Заслужений працівник освіти України, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, виконуючий обов’язки проректора з науково-методичної роботи.