Список вибіркових дисциплін

Бакалаври
напрям 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія»
Інтерфейси паралельного програмування
Комп`ютерна обробка звуку та зображень
Комп`ютерні системи керування
Схемотехніка аналогових компонентів КС
Адміністрування комп`ютерних мереж
Апаратні засоби комп`ютерних систем
Математичні пакети у моделюванні КС
Периферійні пристроі комп`ютерних систем
Сполучення ПК із зовнішніми пристроям
Функціональне програмування

Спеціалісти
спеціальність 123 – «Комп’ютерна інженерія»
спеціалізація «Комп’ютерні системи та мережі»
Комп`ютерні системи на базі нечіткої логіки
Проектування мікроконтролерних систем

Магістри
спеціальність 123 – «Комп’ютерна інженерія»
спеціалізація «Комп’ютерні системи та мережі»
Комп`ютерні системи на базі нечіткої логіки
Експертні системи

Магістри
спеціальність 123 – «Комп’ютерна інженерія»
спеціалізація «Системне програмування»
Організація експертних знань в системному програмуванні
Розробка програмного забезпечення з елементами нечіткої логіки

зберегти цю сторінку в PDF