Список вибіркових дисциплін

Бакалаври
напрям 6.050102 Комп’ютерна інженерія

Інтерфейси паралельного програмування
Комп`ютерна обробка звуку та зображень
Комп`ютерні системи керування
Схемотехніка аналогових компонентів КС
Адміністрування комп`ютерних мереж
Апаратні засоби комп`ютерних систем
Математичні пакети у моделюванні КС
Периферійні пристроі комп`ютерних систем
Сполучення ПК із зовнішніми пристроям
Функціональне програмування

Спеціалісти
спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія
спеціалізація Комп’ютерні системи та мережі

Комп`ютерні системи на базі нечіткої логіки
Проектування мікроконтролерних систем

Магістри
спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія
спеціалізація Комп’ютерні системи та мережі

Комп`ютерні системи на базі нечіткої логіки
Експертні системи

Магістри
спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія
спеціалізація Системне програмування

Організація експертних знань в системному програмуванні
Розробка програмного забезпечення з елементами нечіткої логіки

зберегти цю сторінку в PDF