Про кафедру

Освітня діяльність

Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» вивчають принципи побудови комп’ютерних систем і мереж, їх технічне обладнання та технології проектування, методики створення й адміністрування програмного забезпечення комп’ютерних систем, а також мережевих операційних систем (Microsoft Windows Server, різні GNU / LINUX та інші UNIX-системи).
Студенти вивчають сучасні мови опису систем (мова текстового опису апаратури Verilog HDL, високорівнева мова опису апаратури VHDL) і високорівневі мови програмування загального призначення (С++, С#, Python, Java), високорівневі мови та сучасні технології для реалізації інтерактивних web-додатків (JavaScript, PHP, AngularJS, NodeJS), основи проектування програмно-апаратних пристроїв на системному рівні, розробку IP-core для систем на кристалі, а також програмування мікроконтролерів (8051, AVR, Arduino, STM32) і систем на основі одноплатного комп’ютера Raspberry; теоретичні основи формування баз даних і знань; методики проектування, розгортання, обслуговування та забезпечення надійності та безпеки в корпоративних і спеціалізованих комп’ютерних системах і мережах; типи, принципи організації і проектування сучасних бездротових мереж; хмарні сервіси і мобільні додатки, розумні пристрої та інфраструктури, інтегровані з Internet of Things і Big Data; математичні моделі об’єктів, принципи побудови інтелектуальних комп’ютерних систем, алгоритми нечіткої логіки для опису процесів в технічних об’єктах, алгоритми роботи комп’ютерних систем управління на основі нечіткої логіки та інших засобів обчислювального інтелекту.
Після завершення навчання на бакалаврському рівні випускники кафедри мають можливість продовжити навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціальностями: «Системне програмування», «Комп’ютерні системи і мережі».
Після завершення навчання на магістерській рівні випускники мають можливість продовжити навчання за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії зі спеціальностей: 123 – Комп’ютерна інженерія, 122 – Комп’ютерні науки, 126 – Інформаційні системи і технології.

Вміння і компетенції, якими буде володіти магістр за напрямом «Комп’ютерні системи і мережі»:
– сучасні технології проектування складних комп’ютерних мереж;
розробка інтерфейсів проектування програмного забезпечення для мобільної платформи Android;
– розробка інтерфейсів у системах комп’ютерної візуалізації;
– розробка інтерактивних web-додатків за допомогою сучасних засобів та технологій;
– програмування мікроконтролерів, а також розробка IP-ядер для систем на кристалі;
– адміністрування та налаштування мережевих операційних систем;
– побудова універсальних моделей сучасних систем візуалізації в різних сферах діяльності;
– застосування сигнальних процесорів у швидких обчисленнях;
– розробка архітектур динамічно реконфігурованих систем;
– сучасна технологічна культура, розробка моделей для формування перспективних систем синтезу цифрових зображень;
– побудова високопродуктивних обчислювальних мереж;
– застосування Wi-Fi і WiGig технологій;
– системне і крос-платформенне програмування;
– розробка комп’ютерних систем реального часу.

Випускник за спеціальністю «Комп’ютерні системи і мережі» може працювати:
– фахівцем з проектування складних комп’ютерних систем;
– фахівцем з інформаційних технологій;
– менеджером IT-підрозділів компанії;
– фахівцем з інформаційних технологій в державних органах управління;
– адміністратором комп’ютерних систем і мереж;
– фахівцем з адміністрування банківських інформаційних систем і мереж.

Вміння і компетенції, якими буде володіти магістр за напрямом «Системне програмування»:
- створення нових принципів у програмуванні високопродуктивних cloud-систем;
– розробка програмних засобів на основі Nvidia Cuda;
– розробка крос-платформного програмного забезпечення;
– аналіз продуктивності програмних систем;
– імплементація сучасних середовищ розробки системного та прикладного програмного забезпечення;
– програмні засоби управління IT-проектами;
– автоматизація тестування системного програмного забезпечення;
– розробка архітектур агентно-орієнтованих програмних систем.

Випускник за напрямом підготовки «Системне програмування» може працювати:
- фахівцем з розробки програмного забезпечення на Java, C++, Python, C#;
– системним аналітиком;
– фахівцем з оптимізації обчислювальних систем;
– фахівцем з розробки програмних додатків рівня Program Manager;
– професіоналом з побудови cloud- і GRID-систем;
– провідним програмістом IT-компанії.

Наукова діяльність

Науковий напрямок кафедри ЕОМ – обробка великих потоків даних апаратними, програмними та мережевими засобами, інтелектуальні обчислення, цифрові технології передачі інформації. В рамках цього основного напряму співробітники кафедри проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження за такими тематичними напрямками:
• розробка математичного та програмного забезпечення систем штучного інтелекту з використанням високопродуктивних систем; розробка розподілених мультиагентних систем (проф. Аксак Н.Г.);
• дослідження складних програмних систем і їх адаптація в комп’ютерних системах (доц. Волк М.О., ст. викл. Філімончук Т.В., ас. Рускіх О.В.);
• теорія моделювання, оцінка продуктивності комп’ютерних систем і мереж (проф. Горбачов В.О.);
• Розробка та дослідження обчислювальних систем і технологій для обробки інформації, управління та синтезу зображень в реальному часі (проф. Гусятін В.М., доц. Янковський О.А.);
• наукові дослідження в галузі високопродуктивних обчислювальних систем і перспективних мережевих технологій (проф. Завизіступ Ю.Ю., доц. Коваленко А.А., ас. Партика С.О., ас. Свиридов А.С.);
• комп’ютерна обробка GDV-зображень (проф. Завизіступ Ю.Ю., ас. Свиридов А.С.) ;
• еволюційні обчислювальні середовища з гнучкою архітектурою для швидкої обробки великих обсягів інформації (проф. Корабльов М.М., проф. Аксак Н.Г., проф. Руденко О.Г.);
• обробка та передача технологічних даних в комп’ютерних системах (доц. Ляшенко О.С.);
• системи та алгоритми локально-паралельної обробки інформації; ресурсне клітинно-автоматне моделювання елементів комп’ютерних мереж (проф. Міхаль О.П.);
• дослідження архітектур високопродуктивних мікропроцесорів і комп’ютерних систем на їх основі (ст. викл. Росінський Д.М.);
• кібернетична безпека в комп’ютерних та інформаційних системах (проф. Рубан І.В., доц. Сумцов Д.В., ас. Беденко Д.О., ст. викл. Мартовицький В.О.);
• обробка зображень на основі ортогональних і вейвлет-перетворень з використанням нечіткої логіки (проф. Рубан І.В.);
• методи і моделі обробки Big Data (доц. Токарєв В.В., доц. Ляшенко О.С., ст. викл. Ткачов В.М., ст. викл. Дяченко В.О., ст. викл. Радченко В.О.);
• захист інформації; потужні джерела живлення (проф. Торба А.А.);
• методи обчислювального інтелекту в системах обробки інформації та управління (проф. Удовенко С.Г.);
• обробка зображень (доц. Янковський О.А.).

 

зберегти цю сторінку в PDF