Про кафедру

Навчання

Кафедра ЕОМ активно співпрацює з вітчизняними та закордонними компаніями, що надає можливість проводити стажування та організовувати проходження практики студентами з набуттям актуальних навичок та знань. Завдяки плідній співпраці з центром навчання студентів іноземними мовами, зараз – факультет навчання іноземних громадян, кафедра ЕОМ навчає іноземних студентів спеціальності «комп’ютерні системи та мережі» англійською мовою, кількість іноземних абітурієнтів щорічно зростає.

Наука та міжнародне співробітництво

Науковий напрям кафедри ЕОМ – інтелектуальні обчислення та цифрові технології обробки інформації у реальному часі. В рамках цього основного напряму співробітники кафедри проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження за наступними тематичними напрямками:

 • обчислювальні системи та технології для обробки інформації, керування і синтезу зображень у реальному часі (наукові керівники – д.т.н., проф. Руденко О.Г., д.т.н., проф. Удовенко С.Г., к.т.н., проф. Гусятін В.М.);
 • інформаційні технології проектування корпоративних обчислювальних систем та мереж, а також систем штучного інтелекту на базі нейронних мереж та фаззі-логіки (наукові керівники – д.т.н., проф. Руденко О.Г., д.т.н., проф. Міхаль О.Ф., к.т.н., проф. Завізіступ Ю.Ю, к.т.н., доц. Корабльов М.М., к.т.н., доц. Аксак Н.Г.);
 • інформаційні технології опису складних систем на архітектурному рівні (наукові керівники – к.т.н., проф.. Горбачов В.О., д.т.н., доц. Танянський С.С.).

За тематикою цих досліджень викладачі та співробітники кафедри за останні п‘ять років опублікували понад 450 наукових праць (зокрема, 4 монографії проф. Руденка О.Г. з теорії штучних нейронних мереж) та понад 260 тез доповідей на українських та міжнародних наукових симпозіумах та конференціях.

В межах кафедри діє навчально-дослідна лабораторія «Спеціалізовані цифрові обчислювальні системи», де створено ряд принципово нових пристроїв для цифрової обробки інформації. За 20 років кафедра співпрацювала із такими замовниками:

 • Центр підготовки космонавтів ім. Ю.О. Гагаріна;
 • Ленінградський (колишній Всесоюзний) інститут телебачення;
 • НПО «Енергія», Московська обл.;
 • ЦАГІ, Московська обл.;
 • Донецька національна телерадіокомпанії;
 • студія «Авіафільм» Харківського авіаційного заводу та ін.

Колективом авторів розроблені й виготовлені пристрої відеоефектів, що експлуатуються в апаратних відеомонтажу:

 • Українською національною телекомпанією, Київ;
 • телерадіокомпанією «Останкіно», Москва;
 • Харківською державною ТРК та ін.

За останні 5 років швидкодіючі цифрові перетворювачі інформації одержали розвиток в автоматизованих системах обробки технологічної інформації на металургійних підприємствах України.

На кафедрі інтенсивно працює група викладачів, аспірантів, магістрів та студентів в галузі розробки спеціалізованих засобів формування зображень. Зокрема, цією групою був розроблений та виготовлений спецпроцесор для синтезу зображень в системах візуалізації авіаційних тренажерів, що експлуатується в Українському державному навчально-сертифікаційному центрі цивільної авіації та у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Науково-дослідна робота, що проводиться на кафедрі ЕОМ, є додатковою базою для підготовки кваліфікованих викладачів та магістрів з основних дисциплін учбових та наукових напрямів. Студенти займаються науковою роботою під керівництвом досвідчених науковців і педагогів, беруть участь у роботі міжнародних конференцій та публікують статті в фахових журналах. Результати науково-дослідної роботи використовуються у навчальному процесі, під час лекцій та в лабораторних роботах за курсами, що забезпечуються кафедрою.

Прогресивною формою висвітлення наукових досліджень студентів є їхня участь в міжнародних та республіканських конференціях.
Щорічно в ХНУРЕ проводиться:

 • Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь в XXI столітті»;
 • Міжнародний радіоелектронний форум «Прикладна радіоелектроніка. Стан і перспективи розвитку»;
 • Міжнародна наукова конференція «Глобальні інформаційні системи. Проблеми і тенденції розвитку»;
 • Міжнародна конференція «Теорія та техніка передачі, прийому та обробки інформації».

Щорічно публікуються 10-15 наукових статтей за участю студентів і 55-80 тез студентських доповідей. На виставки надається 5-10 експонатів.

Науково-технічне співробітництво

Для розвитку науково-дослідних робіт в галузі інформаційних систем, а також розширення міжнародних зв’язків з ініціативи кафедри ЕОМ було укладено чотирьохсторонній договір про співробітництво між ХНУРЕ, Технічним університетом Ільменау (Німеччина), Лейпцігським університетом техніки, господарства і культури (Німеччина) та фірмою «Доктор Штефан та партнери. Програмне забезпечення» (Німеччина). В рамках цього договору кафедрою ЕОМ було отримано ліцензійне програмне забезпечення та система імітаційного моделювання «Intelligent Pad».

В 2005 році кафедрою ЕОМ укладено договір з провідною європейською фірмою в галузі цифрового телебачення ADB (Польща). В рамках цього договору на базі кафедри ЕОМ на кошти фірми «ADB» було створено дослідну лабораторію.

З 2006 року кафедра ЕОМ бере участь в університетській програмі Texas Instruments. Відповідно до договору про співпрацю з офіційним ділером Texas Instruments в Україні ТОВ Grand Electronic кафедрою ЕОМ отримано 8 налагоджувальних комплектів MSP-FET 430U64 з відповідним програмним забезпеченням.

На базі лабораторії «Паралельні та розподілені комп’ютерні системи» кафедри ЕОМ фірма Intel проводить технологічну школу-практикум «Засоби, методи, технології паралельного програмування» з подальшою передачею для проведення наукових досліджень та навчального процесу в ХНУРЕ безкоштовного ліцензійного програмного забезпечення.

Кафедра ЕОМ веде підготовку аспірантів та докторантів за спеціальностями:

 • 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту,
 • 05.13.12 – системи автоматизації проектних робіт,
 • 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти,
 • 05.13.03 – системи та процеси керування,
 • 05.13.06 – інформаційні технології,
 • 05.13.07 – автоматизація процесів керування,
 • 05.01.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

зберегти цю сторінку в PDF