Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Заснована у 1967 році як кафедра «Математичних машин дискретної дії». З 1977 року має теперішню назву.

Контакти

корпус «З», 4 поверх,
кімн. 35

+38 (057) 702-13-54

d_ec@nure.ua

dec.nure.ua

Завідувач
Рубан Ігор Вікторович

доктор технічних наук, професор.

Основні функції

Кафедра готує фахівців рівня бакалавр за напрямом 6.050102 – комп’ютерна інженерія, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 7.05010201, 8.05010201 – комп’ютерні системи та мережі та 7.05010202, 8.05010202 – системне програмування.

Навчальна програма органічно поєднує вивчення архітектури вже існуючих та методів проектування нових обчислювальних систем, програмування з використанням різних системних інтерфейсів, архітектуру, апаратне забезпечення та інструментальні засоби адміністрування комп’ютерних мереж різного рівня складності.

Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)