Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Заснована у 1967 році як кафедра «Математичних машин дискретної дії». З 1977 року має теперішню назву.

Контакти

корпус «З», 4 поверх,
кімн. 35

+38 (057) 702-13-54

d_ec@nure.ua
dec.nure.ua

Завідувач кафедри
Міхаль Олег Пилипович
доктор технічних наук, доцент

Основні функції

Кафедра готує студентів рівня:
- бакалавр: напрямку 123 – комп'ютерна інженерія;
- фахівців і магістрів з напряму 123, спеціальностей комп'ютерні системи та мережі, системне програмування;
- PhD напрямку 123 – комп'ютерна інженерія та 122 – комп'ютерні науки та інформаційні технології.

Навчальна програма органічно поєднує вивчення архітектури вже існуючих та методів проектування нових обчислювальних систем, програмування з використанням різних системних інтерфейсів, архітектуру, апаратне забезпечення та інструментальні засоби адміністрування комп’ютерних мереж різного рівня складності.

Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)