Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

У кінці 1961 року в Харківському інституті гірничого машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки була організована кафедра обчислювальної техніки та промислової електроніки. В 1963 році вона була перейменована в кафедру обчислювальної техніки, на базі якої вже в 1967 році були створені дві кафедри: математичного програмування і моделювання (МПМ) та математичних машин дискретної дії (ММДД). У 1977 році кафедра ММДД отримала назву – електронних обчислювальних машин (ЕОМ).

З січня 2017 року кафедру очолює Олег Пилипович Міхаль, доктор технічних наук, професор кафедри, відомий фахівець в галузі обробки нечіткої інформації.

Кафедра рухається в напрямку активних якісних змін, забезпечуючи підготовку фахівців у затребуваних на сьогоднішній день ринком праці спеціальностях.

Контакти

корпус «З», 4 поверх,
кімн. 35

+38 (057) 702-13-54

Email - d_ec@nure.ua
Web-сайт - dec.nure.ua

Завідувач кафедри
Міхаль Олег Пилипович
доктор технічних наук, доцент

Основні функції

Кафедра готує студентів рівня:
- бакалавр: напрямку 123 – комп'ютерна інженерія;
- фахівців і магістрів з напряму 123, спеціальностей комп'ютерні системи та мережі, системне програмування;
- PhD напрямку 123 – комп'ютерна інженерія та 122 – комп'ютерні науки та інформаційні технології.

Навчальна програма органічно поєднує вивчення архітектури вже існуючих та методів проектування нових обчислювальних систем, програмування з використанням різних системних інтерфейсів, архітектуру, апаратне забезпечення та інструментальні засоби адміністрування комп’ютерних мереж різного рівня складності.

Новини та останні події можна переглянути за адресою: http://dec.nure.ua/ru/