Олена Анатоліївна Винокурова

Доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії АСУ, професор кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) (за сумісництвом) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олена Анатоліївна Винокурова

+38 (057) 702-14-25

olena.vynokurova@nure.ua

Нагороди та премії

2012 р. – лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Постанова Верховної Ради України від 06.12.2012 р., №5516-VI).
2013 р. – грант на стажування у Ганноверському університеті ім. В. Лейбніца (Ганновер), L3S науковий центр, Федеративна Республіка Німеччина (програма стажування наукових і науково-педагогічних працівників, направлених у провідні закордонні вищі навчальні заклади за бюджетною програмою 2201250).
2013 р. – іменна стипендія Харківської облдержадміністрації в галузі науки в номінації «Інформатика та комп’ютерні науки» – стипендія ім. Свиридова В.В. для молодих науковців.
2015 р. – іменна стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених
2015 р. – лауреат Премії Президента України для молодих вчених (Указ Президента України №705/2015).

Інші відомості

Народилася у 1980 р., у Харкові.
Захоплення: плавання, ровер, настільний теніс.

Освіта

2002 р. – інженер з комп’ютерних систем, Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ), спеціальність – інтелектуальні інтегровані системи.
2004-2005 рр. – асистент кафедри штучного інтелекту ХНУРЕ (за сумісництвом).
2005 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту.
2006-2007 рр. – асистент кафедри безпеки інформаційних технологій ХНУРЕ (за сумісництвом).
2007 р. – старший науковий співробітник за спеціальністю 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту.
2007-2013 рр. – доцент кафедри безпеки інформаційних технологій ХНУРЕ (за сумісництвом).
2012 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту.
2013 р. – професор кафедри безпеки інформаційних технологій ХНУРЕ (за сумісництвом).
2014 р. – професор кафедри безпеки інформаційних технологій.

Навчальна робота

Дисципліни: математичні методи моделювання та оптимізації процесів (для студентів (магістри) денної та дистанційної форм навчання за спеціальностями 8.17010101 – безпека інформаційних та комунікаційних систем та 8.17010102 – безпека державних інформаційних ресурсів), теорія чисел, груп, кілець і полів, прикладна криптологія (для студентів (бакалаври) денної форм навчання за напрямом 6.170101 – безпека інформаційних та комунікаційних систем.
Керує аспірантською, магістерською підготовкою.

Наукова робота

2005-2014 рр. – науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, головний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії АСУ, ХНУРЕ.
Наукові інтереси: гібридні системи обчислювального інтелекту, вейвлет-нейро-фаззі мережі, динамічний інтелектуальний аналіз даних, інтелектуальний аналіз і обробка потоків даних, наука про дані, глибоке навчання, нечіткі методи кластеризації та класифікації, розв’язання задач прогнозування, діагностування, кластерування даних тощо. Інтелектуальна обробка біомедичних даних, застосування нейро-фаззі технологій в кібербезпеці.
Виконавець науково-дослідних робіт: держбюджетна НДР №177 «Інтелектуальний аналіз даних та обробка даних в реальному часі на основі засобів обчислювального інтелекту» (№ ДР 0104U003432); держбюджетна НДР №214 «Синтез методів обробки інформації за умов невизначеності на основі самонавчання та м’яких обчислень» (№ ДР 0107U003028); держбюджетна НДР №245 «Еволюційні гібридні системи обчислювального інтелекту із змінною структурою для інтелектуального аналізу даних» (№ ДР 0110U000458); Держбюджетна НДР № 273 «Нейро-фаззі системи для поточної кластеризації та класифікації послідовностей даних за умов їх викривленості відсутніми та аномальними спостереженнями» (№ ДР 0113U000361); держбюджетна НДР № 307 «Динамічний інтелектуальний аналіз послідовностей нечіткої інформації за умов суттєвої невизначеності на основі гібридних систем обчислювального інтелекту» (№ ДР 0116U002539), які виконуються в проблемній науково-дослідній лабораторії АСУ під керівництвом проф. Бодянського Є.В.

Громадська та міжнародна діяльність

Заступник голови програмного комітету та організатор міжнародної конференції «IEEE International Conference on Data Stream Mining & Processing».
Учений секретар спеціалізованої вченої ради ХНУРЕ Д 64.052.01.
Член спеціалізованої вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» Д 35.052.14.


Публікації та патенти

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14018777000
Orcid: http://orcid.org/0000-0002-9414-2477
Scopus h-index: 2
Web of Science h-index: 2
Має понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

    48 наукових праць у фахових виданнях України;

  • 16 наукових праць в міжнародних журналах, що входять до наукометричних баз SCOPUS, Web of Science, INSPEC, DBLP, BASE, Index Copernicus та інших;
  • 79 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях в Україні та закордоном, що входять до наукометричних баз IEEE, SCOPUS, Web of Science;
  • 3 монографії в Україні;
  • 4 колективних монографії за кордоном;
  • 1 патент на корисну модель;
  • 1 навчальний посібник;
  • 2 праці навчально-методичного характеру.