Іван Дмитрович Горбенко

Доктор технічних наук, професор кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Іван Дмитрович Горбенко

+38 (057) 702-14-25

ivan.horbenko@nure.ua

Нагороди і премії

За час служби в Збройних Силах нагороджений 8 медалями. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою виконкому Харківської міськради, Почесною грамотою Державної служби спецзв'язку, Почесною відзнакою Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ, відзнакою «15 років спеціального зв'язку України», відзнакою Міністерства оборони України «Служба шифрувального зв'язку і режиму секретності Збройних Сил України», відзнакою Національного космічного агентства України ім. Ю.В.Кондратюка, відзнакою Міністерства оборони Російської Федерації, а в 2011 році нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом».

Освіта

1972 р. – закінчив Харківське вище командно-інженерне училище.
1978 р. – захистив кандидатську дисертацію.
1986 р. – захистив докторську дисертацію за спеціальністю – Системи управління і зв’язку в Збройних Силах.
1965-1992 рр. – служба в Збройних Силах.
1992-1997 рр. – професор кафедри.
1997-1999 рр. – проректор з наукової роботи.
1999-2014 рр. – завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій ХНУРЕ.
З 1995 р. – голова наглядової ради – Головний конструктор АТ «Інститут інформаційних технологій», Харків.

Навчальна робота

Лекційні курси з дисциплін: прикладна криптологія, криптографічні системи та протоколи, проектування і застосування систем захисту інформації, технологія створення систем захисту інформації.

Наукова робота

Основні напрямки досліджень пов’язані зі створенням, аналізом і реалізацією систем і засобів захисту інформації, дослідженням і реалізацією криптографічних протоколів. За останні 20 років наукові інтереси І.Д. Горбенка пов’язані з розробкою і вдосконаленням методів, систем, комплексів, механізмів, протоколів і засобів криптографічного захисту інформації.
Науковий керівник 4 докторів технічних наук і 24 кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.13.21 – системи захисту інформації.
Є висококваліфікованим фахівцем у сфері криптографічного захисту інформації та захисту інформації в цілому, має широкі професійні знання в галузі криптографічних перетворень, криптографічних систем і протоколів, генерації ключових даних, побудови сучасних захищених АСУ та ІТС, стандартизації та сертифікації, організації та проведення досліджень, створення, проведення сертифікаційних випробувань та експертизи сучасних захищених АСУ та ІТС, організації та здійснення виробництва, супроводу систем і комплексів в процесі їх експлуатації.
Науковий керівник понад 50 НДР і ДКР зі створення систем, комплексів, механізмів, протоколів і засобів криптографічного захисту інформації.

Громадська і міжнародна діяльність

Член вченої ради з захисту докторських дисертацій – Д 64.052.01. Голова вченої ради – Д. 64.052.05. Член науково-методичної комісії за напрямом «Безпека інформаційно-комунікаційних систем», експерт ДАК в галузі національної безпеки. Член редколегії 5 періодичних видань.
На підставі укладених договорів веде співробітництво з іншими навчальними й науковими організаціями інших країн.


Публікації та патенти

Автор 2 підручників, 8 монографій, 8 навчальних посібників з грифом, понад 150 статей, 85 винаходів і патентів, 180 доповідей і виступів. У тому числі монографії:

  1. Горбенко Ю.И., Горбенко И.Д. Инфраструктура открытых ключей. Электронная цифровая подпись. Теория и практика. – Харьков. Форт. – 2010, – С.593.
  2. Горбенко И.Д., Горбенко Ю.И. Прикладная Криптология. – Харьков. Форт. – 2012, – С. 867.
  3. Учебное пособие: Горбенко И.Д. и др. Электронный документооборот в государственном управлении. – Харьков. Форт. – 2010, – С. 256.