Іван Дмитрович Горбенко

доктор технічних наук, професор кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки
Іван Дмитрович Горбенко

+38 (057) 702-14-25

gorbenkoi@iit.kharkov.ua

Нагороди та премії

За час служби у Збройних Силах нагороджений 8 медалями. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою виконкому Харківської міськради, Почесною грамотою Державної служби спецзв'язку, Почесною відзнакою Департаменту спеціальних телекомукаційних систем та захисту інформації СБУ, відзнакою «15 років спеціального зв'язку України», відзнаками Міністерства оборони України «Служба шифрувального зв'язку і режиму секретності Збройних Сил України» та Національного Космічного агенства України ім. Ю.В.Кондратюка, відзнакою Міністерства оборони Російськой Федерації, у 2011 році нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом».

Інші відомості

Народився 21 січня 1946 року в с. Будо-Макіївка Смілянського району Черкаської області. В 1964р. закінчив Макіївську середню школу зі срібною медаллю. Інтереси: криптологія, садівництво та городництво, іноземна література.

Освіта

Закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище (1972 р.).

Захистив кандидатську дисертацію (1978 р.) і докторську дисертацію (1986 р.) за спеціальністю – Системи управління і зв’язок у Збройних Силах.

Служба у Збройних Силах (1965–1992 рр.).

Професор кафедри (1992–1997 рр.), проректор з наукової работи (1997–1999 рр.), завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій ХНУРЕ (з 1999 р.).

Голова наглядової ради – Головний конструктор АТ «Інститут інформаційних технологій», Харків (з 1995 р.). 

Навчальна робота

Лекційні курси з дисциплін: прикладна криптологія, криптографічні системи і протоколи, проектування та застосування систем захисту інформації, технологія створення систем захисту інформації. 

Наукова робота

Основні напрями досліджень пов’язані зі створенням, аналізом та реалізацією систем та засобів захисту інформації, дослідженням та реалізацією криптографічних протоколів. За останні 20 років наукові інтереси І.Д. Горбенка пов’язані з розробкою та удосконаленням методів, систем, комплексів, механізмів, протоколів та засобів криптографічного захисту інформації.

Науковий керівник 4-х докторів технічних наук та 24 кандидатів технічних наук за спеціальністю: 05.13.21  – системи захисту інформації.

Висококваліфікований фахівець у сфері криптографічного захисту інформації та захисту інформації у цілому, має широкі професійні знання в галузях криптографічних перетворень, криптографічних систем та протоколів, генерації ключових даних, побудови сучасних захищених АСУ та ІТС, стандартизації та сертифікації, організації та проведення досліджень, створення, проведення сертифікаційних випробовувань та експертизи сучасних захищених АСУ та ІТС, організації та здійснення виробництва, супроводу систем та комплексів в процесі їх експлуатації.

Громадська та міжнародна діяльність

Відповідальний редактор журналу «Прикладна радіоелектроніка». Член спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій – Д 64.052.01. Голова спеціалізованої вченої ради – К 64.052.05. Член науково-методичної комісії з напряму «Безпека інформаційно-комунікаційних систем», експерт ДАК в галузі національної безпеки. Член редколегії 5 періодичних видань.

В рамках міжнародного співробітництва на підставі укладених договорів співпрацює з Технологічним інститутом Південного федерального університету (Таганрог, Російська Федерація), та Державним освітнім закладом вищої професійної освіти «Бєлгородський державний університет» (Російська Федерація).


Публікації та патенти

Автор 2 підручників, 8 монографій, 8 навчальних посібників с грифом, більш 150 статей,  85 винаходів та патентів, 180 доповідей і виступів.   В тому числі монографії:

  1. Горбенко Ю.І., Горбенко І.Д. Інфраструктура відкритих ключів. Електронний цифровий підпис. Теорія та практика. – Харків.  Форт. – 2010, – С.593.
  2. Горбенко І.Д., Горбенко Ю.І. Прикладна криптологія. Харків. Форт. – 2012, – С. 867.
  3. Навчальний посібник Горбенко І.Д. та ін. Електронний документообіг у державному управлінні. Харків. Форт. – 2010, – С. 256.

Науковий керівник більш ніж 50 НДР і ДКР зі створення систем, комплексів, механізмів, протоколів і засобів криптографічного захисту інформації.