Спiвробiтники

Геннадій Зайдулович Халімов

Геннадій Зайдулович Халімов

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ)
Іван Дмитрович Горбенко

Іван Дмитрович Горбенко

доктор технічних наук, професор кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки