Спiвробiтники

Іван Дмитрович Горбенко

Іван Дмитрович Горбенко

Доктор технічних наук, професор кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Геннадій Зайдулович Халімов

Геннадій Зайдулович Халімов

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Роман Васильович Олійников

Роман Васильович Олійников

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Оксана Анатоліївна Мельникова

Оксана Анатоліївна Мельникова

Кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Володимир Ілліч Заболотний

Володимир Ілліч Заболотний

Кандидат технічних наук доцент, професор кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Віктор Ігорович Руженцев

Віктор Ігорович Руженцев

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олександр Васильович Сєвєринов

Олександр Васильович Сєвєринов

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Сергій Геннадійович Семенов

Сергій Геннадійович Семенов

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету «ХПІ», професор кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олена Анатоліївна Винокурова

Олена Анатоліївна Винокурова

Доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії АСУ, професор кафедри безпеки інформаційних технологій (БІТ) (за сумісництвом) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).