Навчання

За період навчання студенти набувають базових знань з криптографічного та технічного захисту інформації, отримують навички з практичного захисту комп’ютерних систем та мереж.

Рівень підготовки наших випускників дає їм можливість працювати у державних органах управління, податковій адміністрації,  прикордонних військах, Державній митній службі,  науково-виробничих об’єднаннях, у банках, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, спеціальних підрозділах СБУ, паливно-енергетичному секторі, а також на підприємствах недержавних форм власності, де є потреба в захисті інформації.

За останні п’ять років було видано чотири навчальні посібники «Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Частина перша: Криптографічний захист інформації» (І. Д. Горбенко, Т. О. Гріненко), «Захист державних секретів» (О. А. Замула), «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки. Комплексні системи захисту інформації» (О.А. Замула, І.Д. Горбенко, О.І. Шумов), «Безпека інформаційних систем та технологій» (В.І. Єсін, О.О. Кузнецов, Л.С. Сорока) та чотири монографії: «Основи статистичної теорії прийому дискретних сигналів» (В.І. Долгов), «Інфраструктури відкритих ключів. Електронний цифровий підпис. Теорія та практика (Ю.І. Горбенко, І.Д. Горбенко), «Прикладна криптологія.. Теорія. Практика. Застосування» (І.Д. Горбенко, Ю.І. Горбенко), «Методы и средства генерации случайных битовых последовательностей» (А.А. Торба, А.А. Бобкова, Ю.И. Горбенко, В.А. Бобух).

Молоді пошуковці кафедри беруть участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах на кращу наукову роботу та міжнародному криптомарафоні. З 1998 р. проводяться Всеукраїнські студентські олімпіади за напрямом «Інформаційна безпека»на, спочатку базі ХНУРЕ, а потім Національного гірничого університету (Дніпропетровськ), НТУУ «КПІ) (Київ), НУ «Львівська політехніка». У них взяли участь представники більш ніж 20 вітчизняних вишів.  Цей захід є доказом зростання рівня підготовки (зокрема й математичної) наших студентів і магістрів. Так, у 2006/2007 навчальному році нагороджені грамотою та дипломами переможців студенти А.П. Інденко, П.О. Кравченка за І місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді за програмою підготовки «Інформаційна безпека». У 2007/2008 навчальному році нагороджено грамотами студенти: П.О. Кравченко, за І місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді  за програмами підготовки «Прикладна криптографія» та  «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»; А.О. ­ Бойко за програмою підготовки «Управління інформаційною безпекою», а також команда кафедри БІТ у складі –   О.О. Козуліна, А.О. Бойка, П.О. Кравченка за І місце у командному заліку ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2007/2008 навчального року за програмою підготовки «Інформаційна безпека». В цьому ж навчальному році нагороджено дипломом студента 5 курсу О.Ю. Сіренка за І місце у виставці науково-технічної творчості молоді до Міжнародного Дня студентів, як автора роботи «Інфраструктура відкритих ключів для міжнародної паспортної системи» в номінації «Програмне забезпечення».

У 2010 році команда кафедри БІТ у складі студентів 4 та 5 курсів: А.О. Настенка, Д.С. Кайдалова, О.В. Казимирова нагороджена дипломом за І місце серед команд вищих навчальних закладів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму – Інформаційна безпека, а студенти Р.І. Пасічник, Д.С. Кайдалов, А.О. Настенко стали переможцями з напряму – Інформаційна безпека.

У 2011 році студенти Д.С. Кайдалов та Д.Є. Хряпін стали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму інформаційна безпека, а Д.Є. Хряпін на ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики» нагороджений  диплом І ступеня, також студент 1 курсу К.Є. Лисицький здобув перемогу на 5-му Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

У рамках наукової роботи студентів кафедра займає високі позиції серед вишів України. Так, за напрямом національна безпека та військові науки у 2007 р. та 2008 р. перші місця посіли дослідження студентів П. О. Кравченка та О. О. Козуліна. У 2009 р. у галузі «Кібернетика та інформатика» наукова робота студента О. В. Казимирова виборола третє місце (того ж року він став переможцем на Міжнародній олімпіаді Касперського), у 2010 році студент Є. Мельничук переміг у конкурсі наукових робіт за напрямом «Національна безпека», а в 2011 році студентки 3 курсу Т.М. Мартиненко та О.Ю. Євтухова стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт з напряму інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація (у Вінницькому національному технічному університеті) та нагороджені дипломом І ступеня. У 2012 році студенти К.Є. Лисицький (БІКС-10-1) та Р.І. Кіянчук (БІКС – 08-1) стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2011/2012 н.р. у галузі знань «Інформаційна безпека» з напряму безпека інформаційних і комунікаційних систем.

У 2010 р. перше місце на Міжнародній дистанційній олімпіаді «Касперський», у Москві, здобув студент кафедри безпеки інформаційних технологій А. В. Григор’єв, а у 2011 році студенти Бубир А.П. (БІКС-08-1), Настенко А.О. (ЗІКСм-10-1), Кайдалов Д.С. (ЗІКСм-10-1) на цій же Міжнародній олімпіаді зайняли призові місця, а саме 1,2 ,3 місце відповідно.  

зберегти цю сторінку в PDF