Навчання

За період навчання студенти набувають базових знань з криптографічного та технічного захисту інформації, отримують навички з практичного захисту комп’ютерних систем та мереж.

Рівень підготовки наших випускників дає їм можливість працювати у державних органах управління, податковій адміністрації, прикордонних військах, Державній митній службі, науково-виробничих об’єднаннях, у банках, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, спеціальних підрозділах СБУ, паливно-енергетичному секторі, а також на підприємствах недержавних форм власності, де є потреба в захисті інформації.

За останні п’ять років було видано чотири навчальні посібники:
1. «Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Частина перша: Криптографічний захист інформації» (І. Д. Горбенко, Т. О. Гріненко);
2. «Захист державних секретів» (О. А. Замула);
3. «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки. Комплексні системи захисту інформації» (О.А. Замула, І.Д. Горбенко, О.І. Шумов);
4. «Безпека інформаційних систем та технологій» (В.І. Єсін, О.О. Кузнецов, Л.С. Сорока)
та чотири монографії:
1. «Основи статистичної теорії прийому дискретних сигналів» (В.І. Долгов);
2. «Інфраструктури відкритих ключів. Електронний цифровий підпис. Теорія та практика (Ю.І. Горбенко, І.Д. Горбенко);
3. «Прикладна криптологія. Теорія. Практика. Застосування» (І.Д. Горбенко, Ю.І. Горбенко);
4. «Методы и средства генерации случайных битовых последовательностей» (А.А. Торба, А.А. Бобкова, Ю.И. Горбенко, В.А. Бобух).

Досягнення студентів та молодих вчених в олімпіадах і конкурсах

Молоді пошуковці кафедри беруть участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах на кращу наукову роботу та міжнародному криптомарафоні. З 1998 р. проводяться Всеукраїнські студентські олімпіади за напрямом «Інформаційна безпека»на, спочатку базі ХНУРЕ, а потім Національного гірничого університету (Дніпропетровськ), НТУУ «КПІ) (Київ), НУ «Львівська політехніка». У них взяли участь представники більш ніж 20 вітчизняних вишів. Цей захід є доказом зростання рівня підготовки (зокрема й математичної) наших студентів і магістрів.
Так, у 2006/2007 навчальному році нагороджені грамотою та дипломами переможців студенти А.П. Інденко, П.О. Кравченка за І місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді за програмою підготовки «Інформаційна безпека».
У 2007/2008 навчальному році нагороджено грамотами студенти:
П.О. Кравченко, за І місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді за програмами підготовки «Прикладна криптографія» та «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»;
А.О. Бойко за програмою підготовки «Управління інформаційною безпекою»;
– команду кафедри БІТ у складі – О.О. Козуліна, А.О. Бойка, П.О. Кравченка за І місце у командному заліку ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2007/2008 навчального року за програмою підготовки «Інформаційна безпека».
В цьому ж навчальному році нагороджено дипломом студента 5 курсу О.Ю. Сіренка за І місце у виставці науково-технічної творчості молоді до Міжнародного Дня студентів, як автора роботи «Інфраструктура відкритих ключів для міжнародної паспортної системи» в номінації «Програмне забезпечення».

У 2010 році команда кафедри БІТ у складі студентів 4 та 5 курсів: А.О. Настенка, Д.С. Кайдалова, О.В. Казимирова нагороджена дипломом за І місце серед команд вищих навчальних закладів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму – Інформаційна безпека, а студенти Р.І. Пасічник, Д.С. Кайдалов, А.О. Настенко стали переможцями з напряму – Інформаційна безпека.

У 2011 році студенти Д.С. Кайдалов та Д.Є. Хряпін стали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму інформаційна безпека, а Д.Є. Хряпін на ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики» нагороджений диплом І ступеня, також студент 1 курсу К.Є. Лисицький здобув перемогу на 5-му Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

Досягнення студентів та молодих вчених в рамках наукової роботи

У рамках наукової роботи студентів кафедра займає високі позиції серед вишів України. Так, за напрямом національна безпека та військові науки у 2007 р. та 2008 р. перші місця посіли дослідження студентів П.О. Кравченка та О.О. Козуліна. У 2009 р. у галузі «Кібернетика та інформатика» наукова робота студента О.В. Казимирова виборола третє місце (того ж року він став переможцем на Міжнародній олімпіаді Касперського), у 2010 році студент Є. Мельничук переміг у конкурсі наукових робіт за напрямом «Національна безпека», а в 2011 році студентки 3 курсу Т.М. Мартиненко та О.Ю. Євтухова стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт з напряму інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація (у Вінницькому національному технічному університеті) та нагороджені дипломом І ступеня.
У 2012 році студенти К.Є. Лисицький (БІКС-10-1) та Р.І. Кіянчук (БІКС – 08-1) стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2011/2012 н.р. у галузі знань «Інформаційна безпека» з напряму безпека інформаційних і комунікаційних систем.

У 2010 р. перше місце на Міжнародній дистанційній олімпіаді «Касперський», у Москві, здобув студент кафедри безпеки інформаційних технологій А.В. Григор’єв, а у 2011 році студенти Бубир А.П. (БІКС-08-1), Настенко А.О. (ЗІКСм-10-1), Кайдалов Д.С. (ЗІКСм-10-1) на цій же Міжнародній олімпіаді зайняли призові місця, а саме 1,2 ,3 місце відповідно.

зберегти цю сторінку в PDF