Кафедра безпеки інформаційних технологій (БІТ)

Кафедра безпеки інформаційних технологій та науково-навчальний центр «Інформаційна безпека» були засновані в 1999 році.

Контакти

головний корпус, 3 поверх, кімн. 340-346

+38 (057) 702-14-25

d_its@nure.ua
Геннадій Зайдулович Халімов
Геннадій Зайдулович Халімов
Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

Основні функції

Комплексна підготовка фахівців з базовою та повною вищою освітою (бакалавр, спеціаліст, магістр) за напрямами (6.170101) – безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС). Магістрів (8.17010101) та фахівців (7.17010101) за спеціальністю – безпека інформаційних і комунікаційних систем, а також магістрів (8.17010102) та фахівців (7.17010102) за спеціальністю – безпека державних інформаційних ресурсів.

Фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей «безпека інформаційних і комунікаційних систем» і «безпека державних інформаційних ресурсів» в Харківській області готує тільки кафедра БІТ ХНУРЕ.

Кафедра також займається перепідготовкою спеціалістів за спеціальністю «безпека інформаційних і комунікаційних систем» (7.17010101), «безпека державних інформаційних ресурсів» (7.17010102), термін навчання – 1 рік (на базі вищої освіти).

Наукова діяльність

Сприяння українським підприємствам і організаціям у вирішенні складного завдання створення та розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки, допомога в захисті комерційної, службової та державної таємниць, у прогнозуванні та нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз.

До складу кафедри входить науковий центр, на базі якого ведуться науково-дослідні роботи за профілем кафедри.