Володимир Іванович Хаханов

Доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), головний науковий співробітник, IEEE Computer Society Senior and Golden Core Member, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.

Освіта

1978 р. – інженер-системотехнік, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – автоматизовані системи управління. Тема дипломної роботи «Автоматична система контролю цифрових пристроїв».
1985 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – управління в технічних системах. Тема дисертації «Моделі цифрових пристроїв і методи їх аналізу в автоматизованій системі діагностичного забезпечення».
1988 р. – доцент кафедри обчислювальної техніки ХІРЕ.
1996 р. – доктор технічних наук, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальності: 05.13.08 – обчислювальні машини, системи та мережі, елементи й пристрої обчислювальної техніки та систем керування; 05.13.02 – математичне моделювання в наукових дослідженнях. Тема дисертації «Моделі цифрових і мікропроцесорних структур і методи їх аналізу в системі діагностичного обслуговування».
1997 р. – професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки ХТУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: цифрові обчислювальні машини, логічне моделювання, діагностика ЕОМ і систем, електронні обчислювальні машини, спеціальні розділи математики, основи дискретної математики, сертифікація і верифікація комп’ютерних систем, тестування та оптимізація комп’ютерних систем і мереж, основи автоматизації проектування цифрових систем.

Наукова робота

Наукові інтереси: комп’ютерна та програмна інженерія, аналіз кібернетичного простору та віртуальні комп’ютери, технічна діагностика комп’ютерних систем і мереж, програмних і апаратних продуктів, мозкоподібні та квантові обчислювальні процеси.
Наукові та технічні досягнення: автоматизовані системи логічного моделювання, генерації тестів, діагностування несправностей для цифрових пристроїв, систем і мікропроцесорних структур; двотактне кубічне обчислення, кубічна форма представлення графів, кубічні моделі цифрових пристроїв; синхронні й багатозначні методи та алгоритми моделювання справного поведінки; дедуктивний метод кубічного моделювання несправностей, дедуктивно-паралельний метод зворотного простежування дефектів, топологічний дедуктивно-паралельний метод зворотного простежування несправностей; кубічний метод генерації тестів, умовні та безумовні алгоритми діагностування дефектів у цифрових системах і мережах; моделі й методи тестування програмних і апаратних продуктів на основі механізму ассерцій, спільної верифікації цифрових проектів; теорія і практика векторних асоціативних логічних обчислень для вирішення завдань аналізу інформаційного простору за допомогою мультипроцесорних систем; моделі й методи квантових і мозкоподібних обчислювальних процесів. Підготовка кадрів: науковий керівник 22-х кандидатів наук і 3-х докторів наук за спеціальностями: 05.13.12 – системи автоматизації проектних робіт, 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

Доктора наук: Єлісєєв В.В., Чумаченко С.В., Литвинова Є.І. Кандидати наук: Монжаренко І.В., Ханько В.В., Ковальов О.В., Масуд Мехед, Хак Джахірул, Абу Занунех Халіль, Скворцова О.Б., Сисенко І.Ю., Бережна М.А., Колесніков К.В., Єгоров А.А., Гузь О.А., Уаді Гарібі, Хассан Ктейман, Камінська М.А., Каменюка EA, Парфентій А.Н., Побеженко І.А., Зайченко С.А., Крістофер Нген, Філіпенко І.А., Ів Тіекура.

Громадська і міжнародна діяльність

- Відповідальний редактор журналів «Радіоелектроніка та інформатика» та «АСУ та прилади автоматики».
- Член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій: системи автоматизації проектних робіт, комп’ютерні системи та компоненти.
- Голова міжнародного щорічного симпозіуму IEEE East-West Design && Test.
- Член редколегій 23-х міжнародних журналів, організаційних і програмних комітетів міжнародних конференцій.
- Член товариства IEEE Computer Soсiety з 2001 року.
- Науковий консультант корпорацій Aldec, USA, Echostar, USA, DataArt Lab, Kaspersky Lab.
- Керівник студентського наукового клубу Club Elite Teaching «Aldec».
- Член Міжнародного Комітету з присудження Міжнародних премій світового визнання в галузі Global IT.


Публікації та патенти

510 публікацій, 15 книг (підручник, 8 посібників і 6 монографій), 2 винаходи.
Серед них:
1. Хаханов В.И. Техническая диагностика цифровых и микропроцессорных структур. Учебник. К.: IЗМН. 1995. 252 с.
1. Хаханов В.И. Техническая диагностика элементов и узлов персональных компьютеров. К.: IЗМН. 1997. 308 с.
2. Проектирование и диагностика компьютерных систем и сетей / Бондаренко М.Ф., Кривуля Г.Ф., Рябцев В.Г., Фрадков С.А., Хаханов В.И. Киев: НМЦ ВО, 2000. 306 с.
3. Семенец В.В., Хаханова И.В., Хаханов В.И. Проектирование цифровых систем с использованием языка VHDL. Харьков: ХНУРЭ, 2003. 492 с.
4. Хаханов В.И., Хаханова И.В. VHDL + Verilog = синтез за минуты. – Харьков: ХНУРЭ. – 2006. – 264 с.
5. Хаханов В.И., Литвинова Е.И., Хаханова И.В., Гузь О.А. Проектирование и тестирование цифровых систем на кристаллах. Харьков: ХНУРЭ.- 2009.- 484 с.
6. Verilog && System Verilog. Проектирование и верификация цифровых систем на кристаллах / В.И. Хаханов, И.В. Хаханова, Е.И. Литвинова, О.А. Гузь. – Харьков: ХНУРЭ. – 2010. – 526 с.
7. Бондаренко М.Ф., Хаханов В.И., Гузь О.А., Шабанов-Кушнаренко Ю.П. Инфраструктура мозгоподобных вычислительных процессов. Харьков: ХНУРЭ. 2010. 169 с.