Олександр Сергійович Шкіль

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ).
Олександр Сергійович Шкіль

+38 (057) 702-13-26

oleksandr.shkil@nure.ua

Освіта

Закінчив ХІРЕ в 1979 році за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини». Захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю «Технічна кібернетика і теорія інформації в 1984 році.
Отримав звання старшого наукового співробітника в 1990 році.
З 2000 року – доцент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки.

Навчальна робота

Викладає курси – «Логічне моделювання», «Основи діагностики комп’ютерних систем» для спеціальності «Спеціалізовані комп’ютерні системи», дисципліни «Тестування і діагностика комп’ютерних систем», «Основи діагностики комп’ютерних систем і мереж» для спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі».

Наукова робота

Наукові інтереси – проектування та діагностування цифрових пристроїв, дистанційна освіта і тестування знань.

Громадська та міжнародна діяльність

З 2004 року – керівник Тестового центру ХНУРЕ. Керівник розробки комп’ютерної системи тестування знань OpenTEST2.


Публікації та патенти

Автор понад 70 наукових робіт, а також понад 20 робіт у галузі дистанційної освіти та методик тестування знань студентів.