Віталій Гаврилович Лобода

Кандидат технічних наук, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ).
Віталій Гаврилович Лобода

+38 (057) 702-13-26

Народився: 16 червня 1963 року.

Нагородження і премії

Диплом, медаль і премія Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти України за досягнення в навчально-виховної і науково-методичній роботі, 1991; нагрудний знак «Відмінник освіти України», 1996; диплом 1-го ступеня за 1-ше місце у конкурсі на найкращого лектора університету, 1996; подяка ректора університету.

Захоплення

Гірський мототуризм.

Освіта

1963 р. – інженер-електрик, факультет автоматики і приладобудування Харківського політехнічного інституту, спеціальність – автоматика і телемеханіка; тема дипломного проекту – «Аеромагнітометр». 1963 р. – асистент, 1969 р. – старший викладач.

1971 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – технічна кібернетика; тема дисертації – «Дослідження умовно повнодоступного комутатора на магнітокерованих контактах. 1974 р. – доцент, з 1991 р. – професор.

Факультет підвищення кваліфікації викладачів при Ленінградському інституті точної механіки й оптики, спеціальність – обчислювальна техніка, 1977, 1982. Факультет підвищення кваліфікації викладачів при Ленінградському електротехнічному інституті, спеціальність – обчислювальні машини, комплекси й мережі, 1987, 1992. Професор Харківського військового університету.

Навчальна робота

Лекційні курси: телемеханіка, електромагнітні пристрої автоматики й обчислювальної техніки, ергономіка, спеціалізовані ЦОМ, ЕОМ і мікроЕОМ, технічне забезпечення САПР, прикладна теорія цифрових автоматів, цифрова і обчислювальна техніка, автоматизація проектування мікропроцесорних систем, функціонально-орієнтовані пристрої ЕОМ, спеціалізована архітектура ЕОМ, проектування спеціалізованих мікропроцесорних систем, мікропроцесорні пристрої.

Автор 6 навчальних посібників з курсів лекцій. Науковий керівник аспірантів за напрямом «Функціонально-орієнтовані засоби обчислювальної техніки». Число підготовлених інженерів – понад 160.

Наукова робота

Молодший і старший науковий співробітник за сумісництвом ХНУРЕ; виконавець, відповідальний виконавець і керівник наукових досліджень з 1963 року за темами: «Підвищення надійності радіоелектротехнічних виробів», результат – методика і фізичні стенди-установки випробування на надійність електромагнітних реле і безконтактних логічних елементів; «Розробка і дослідження універсального комутатора автоматизованої системи контролю на магнітокерованих контактах», результат – отримані три авторських свідоцтва на реле, розроблені принципово нові комутаційні малокаскадні R-неблоковані структури; «Дослідження можливості застосування магнітокерованих контактів в інформаційно-обчислювальній техніці», результат – отримано авторське свідоцтво на запам’ятовуючий елемент, на базі якого виготовлено синхронно-слідкуючий запам’ятовуючий пристрій і пристрій для відображення інформації; «Локальні інформаційні системи контролю забруднення навколишнього середовища», результат – розроблено спеціалізоване апаратно-алгоритмічне забезпечення із застосуванням мікропроцесорної техніки; «Розробка методів і засобів проектування функціонально-орієнтованих пристроїв обчислювальної техніки», результат – отримані інтегральні математичні моделі універсальних функціональних перетворювачів і спеціалізованих процесорів, авторські свідоцтва й один патент на структури перетворювачів і процесор Петрі, розроблено інструментарій L-мереж Петрі для ефективного моделювання складних динамічних систем. Особисті результати: постановка задач, теоретичні дослідження і алгоритмічне забезпечення розробок, ідеологія створення L-мереж Петрі, проведення експериментів. 

Громадська і міжнародна діяльність

Член Ученої ради інституту КІТ Харківського національного університету радіоелектроніки; голова журі республіканської студентської олімпіади з ЕОМ; керівник секції «Комп’ютерна інженерія та управління» Міжнародного молодіжного форуму.


Публікації та патенти

75 публікацій, включаючи 2 моногрфії, 6 навчальних посібників, 5 винаходів, 1 патент. Серед них:

  1. Ферріди: Основи теорії, пристрій, застосування / В.Н. Шоффа, Ю.С. Коробков, В.Г. Лобода. М.: Енергоіздат, 1981. 88 с. (Б-ка з автоматики. Вип. 609).
  2. Проектування вбудованих пристроїв на мікропроцесорах / В.Г. Лобода, В.В. Логвін, В.Б. Таранов. К.: УМК ВО, 1988. 128 с.
  3. Лобода В.Г. Комплексування технічних засобів САПР. К.: ІСДО, 1994. 84 с.